لیست قیمت تجهیزات و پالایشگاه
محصول
قیمت
اینکوترمز
لیست قیمت فراورده های گازی
محصول
قیمت
اینکوترمز
لیست قیمت فراورده های نفتی
محصول
قیمت
اینکوترمز
بنزین اکتان 87 دریایی
پلت خلیج منهای 3 دلار
فوب بندر عباس
MTBE داخلی
بروز
درب انبار فروشنده
بنزین A87 زمینی
275 دلار
درب انبار مشهد
بنزین A95 اراک
390 دلار
درب کارخانه اراک
پارافین 1-3 درصد
استعلام
درب کارخانه تهران
پارافین اسلب 1.5 درصد
--
درب کارخانه تهران
حلال 402 اصفهان
320 دلار
درب انبار اصفهان
حلال 402 کرمانشاه
297 دلار
درب کارخانه کرمانشاه
ریفورمیت
400 دلار
درب کارخانه بندر امام
سوخت جت ATK
340 دلار
درب کارخانه تبریز
فراورده های نفتی روسیه
پلت منهای 20 دلار
فوب نووروسیسک
قیر پاسارگاد
121.47 دلار
درب کارخانه اراک
قیر محلول MC250
--
درب کارخانه تبریز و اراک
گازوئیل 5000PPM
400 دلار
درب کارخانه اصفهان
گازوئیل 7000PPM
350 دلار
درب کارخانه تبریز
گازوئیل دریایی
PG Platts -5
فوب ماهشهر
گازوئیل نخجوان
530 دلار
DAT نخجوان
گازوئیل یورو پنج
567 دلار
درب انبار تبریز
مازوت 380 فوب بندر عباس
منهای 38 دلار
فوب بندر عباس
نفت سفید
343 دلار
انبار اراک
نفت سفید دریایی
502 دلار
درب انبار بندر عباس
نفتای سنگین لاوان
PG Platts -74 USD
فوب جزیره لاوان
نفتای میانی
منهای 52
فوب بندر عباس
لیست قیمت نفت خام ایران
محصول
قیمت
اینکوترمز
 ^