لیست قیمت تجهیزات و پالایشگاه
محصول
قیمت
اینکوترمز
لیست قیمت فراورده های گازی
محصول
قیمت
اینکوترمز
لیست قیمت فراورده های نفتی
محصول
قیمت
اینکوترمز
MTBE داخلی
بروز
درب انبار فروشنده
بنزین A95 ترکمنستان
610 دلار
سیف انرلی
بنزین A95 روسیه
555 دلار
سیف انزلی
بنزین اکتان 95
650 دلار
درب کارخانه اراک
بنزین EPC A97
695 دلار
درب انبار فروشنده
پارافین 1-3 درصد
استعلام
درب کارخانه تهران
پارافین اسلب 1.5 درصد
--
درب کارخانه تهران
حلال 402 اصفهان
412.77 دلار
درب انبار اصفهان
حلال 402 کرمانشاه
535 دلار
درب کارخانه کرمانشاه
ریفورمیت
532 دلار
درب کارخانه بندر امام
سوخت جت ATK
616 دلار
درب کارخانه تبریز
قیر پاسارگاد
209 دلار
درب کارخانه اراک
قیر محلول MC250
--
درب کارخانه تبریز و اراک
گازوئیل 5000PPM
460 دلار
درب کارخانه اصفهان
گازوئیل 7000PPM
460 دلار
درب کارخانه تبریز
گازوئیل دریایی
PG Platts -8.7 USD
فوب ماهشهر
گازوئیل نخجوان
530 دلار
DAT نخجوان
گازوئیل یورو پنج
567 دلار
درب انبار تبریز
مازوت 380 فوب بندر عباس
منهای 25 دلار
فوب بندر عباس
نفت سفید
480 دلار
انبار اصفهان - کرمان - مشهد
نفت سفید دریایی
502 دلار
درب انبار بندر عباس
نفتای سنگین لاوان
PG Platts -74 USD
فوب جزیره لاوان
هیدرو کربور سبک A96
675 دلار
درب کارخانه اصفهان ، تهران
لیست قیمت نفت خام ایران
محصول
قیمت
اینکوترمز
 ^