ضایعات کابل مس
100 تن
تحویل پشت مرز ایران

قیمت هرتن ضایعات کابل مس LME - ۷۰۰ دلار

اوکراین
کنسانتره تیتانیوم
3500 تن
تحویل در محل انبار تهران

قیمت هرتن کنسانتره تیتانیوم 16500000 تومان

کنسانتره سنگ آهن
40000 تن
تحویل درب انبار کارخانه

قیمت هرتن کنسانتره سنگ آهن 3300000 ریال
 ^