مازوت کردستانبرند: کردستان

پیشنهاد فروش: مازوت کردستان

مشخصات: مازوت از کردستان عراق ، از سه پالایشگاه مختلف ، چگالی 950 تا 970 کیلوگرم بر مترمکعب ، فلش پوینت در سه گروه 110 تا 130 و 90 -120 و 70-110، سولفور 3.8 تا 4.4 ، رطوبت 0.05- 0.07

مقدار: 10000تن

تحویل: فوب بندر امام

تاریخ آگهی: 2018/12/10

زمان تحویل: 30 روز

اعتبار: اعتبار دارد

قیمت هر تن  مازوت کردستان PG Platts - 30 USD 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 مازوت کردستان
مازوت از کردستان عراق ، از سه پالایشگاه مختلف ، چگالی 950 تا 970 کیلوگرم بر مترمکعب ، فلش پوینت در سه گروه 110 تا 130 و 90 -120 و 70-110، سولفور 3.8 تا 4.4 ، رطوبت 0.05- 0.07
کاربردهای مازوت کردستان : مازوت سنگین عراق جهت مصرف بونکرینگ یا بلندینگ یا پالایش مجدد وبرای صادرات به چین و هند
مازوت سنگین کردستان عراق مازوت CST380 کردستان عراق تحویل مازوت عراق با ترم فوب بندر امام تامین و صادرات مازوت سنگین CST380 از کردستان عراق برای ترانزیت و تحویل با ترم فوب بندر امام یا تحویل زیر دوش پالایشگاه در مبدا در کردستان امکان پذیرش قرارداد موردی یا سالیانه برای تامین مازوت از کردستان عراق و تحویل ماهیانه تا بیست هزارتن به صورت ترکیبی از هر سه نوع آنالیز بدون تفکیک وجود دارد. طرف قرارداد و فروشنده مازوت کردستان عراق شرکت ایرانی میباشد. فروشنده دارای رزومه صادرات مازوت از کردستان عراق می باشد. تضمین پرداخت برای قرارداد مازوت از کردستان عراق به صورت ضمانت بانکی یا سپرده صرافی مورد قبول میباشد. شرایط فروش مازوت عراق: نام محصول : مازوت 380 کشور تولید کننده مازوت : عراق کردستان مشخصات مازوت 380 عراق: طبق برگ ضممیه مشخصات بسته بندی مازوت عراق: به صورت فله مقدار سفارش مازوت عراق : حداقل 5000 تن تا 20000 تن درماه ترم تحویل مازوت عراق : تحویل با ترم فوب بندر امام می باشد طبق سفارش خریدار مازوت عراق قابل تحویل در مبداء ،قابل تحویل در مخازن خریدار در مقصد ، قابل تحویل با ترم فوب بندر عباس هم می باشد. زمان برداشت بستگی به حجم کشتی خریدار دارد و حداکثر سی روز برای هر بیست هزارتن یا کمتر به همان نسبت می باشد یعنی هر هفته 5000 تن قیمت مازوت عراق : برای بارهای آماده تحویل 30 دلار زیر پلت خلیج فارس و برای بارهای قابل تحویل طبق قرارداد 35 دلار زیر پلت خلیج فارس می باشد تضمین پرداخت : ضمانت بانکی داخلی ، سپرده صرافی ، پیشپرداخت نقد تسویه هر محموله : پس از تحویل بار بر روی کشتی و آزمایش کیفی مازوت کنترل کیفی و کمی محصول : توسط سازمان بازرسی مستقل مراحل سفارش: 1- درخواست برای کارگزاری اوپاپ همراه با تایید مالی و یک بارنامه از کارهای قبلی خریدار 2- توافق روی شرایط 3- سپردن وجه کارگزاری در صرافی 4- معرفی به فروشنده برای عقد قرارداد متقاضی محترم لازم است ضمن تایید شرایط و قیمت پیشنهادی در درخواست رزومه قابل استعلام ارائه نماید تا برای مذاکره حضوری با فروشنده دعوت گردید. کارگزاری خرید اوپاپ آماده پذیرش سفارش جهت تامین مازوت سنگین از کردستان عراق می باشد.

مشخصات مازوت کردستان

مشخصات مازوت کردستان :
مازوت از کردستان عراق
از سه پالایشگاه مختلف
چگالی 950 تا 970 کیلوگرم بر مترمکعب
فلش پوینت در سه گروه 110 تا 130 و 90 -120 و 70-110
سولفور 3.8 تا 4.4
رطوبت 0.05- 0.07
معرفی می گردد

روسیه
گندم روسیه
3000 تن
تحویل سیف بندر انزلی

قیمت هرتن گندم روسیه --
جديد ترين محصولات

تانکر حمل سوخت
500 ماشین
تحویل مبدا کرمانشاه و اصفهان

قیمت هرماشین تانکر حمل سوخت کرایه عرف روز
 ^