گازوئیل روسیهبرند: روسنفت

پیشنهاد فروش: گازوئیل روسیه

مشخصات: تحویل گازوئیل با مشخصات مورد نظر خریدار ، سولفور 0.01 تا 0.05 درصد ، فلش پوینت از 60 تا 65 ، چگالی از 790 تا 840

مقدار: 25000تن

تحویل: سیف کلیه بنادر

تاریخ آگهی: 2018/01/22

زمان تحویل: 30 روزه

اعتبار: اعتبار دارد

قیمت هر تن  گازوئیل روسیه زیر پلت مقصد 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 گازوئیل روسیه
تحویل گازوئیل با مشخصات مورد نظر خریدار ، سولفور 0.01 تا 0.05 درصد ، فلش پوینت از 60 تا 65 ، چگالی از 790 تا 840
کاربردهای گازوئیل روسیه : گازوئیل از روسیه جهت صادرات به کلیه کشورها برای مصرف در موتورهای دیزلی و ژنراتورهای برق دیزلی
تامین سوخت دیزل از روسیه تامین گازوئیل از روسیه تامین بنزین از روسیه تامین سوخت هواپیما از روسیه کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش سفارش کارگزاری خرید گازوئیل ، بنزین ، سوخت هواپیما و سایر فراوردهای نفتی از روسیه می باشد. پذیرش سفارش توسط یک شرکت دولتی با سابقه 10 میلیون تن فروش فراورده در سال 2016 می باشد. قیمت و بررسی سفارش بعد از رجیستری خریدار در نزد فروشنده صورت میگیرد. دفتر مرکزی فروشنده در ژنو سوییس می باشد. پرداخت با ال سی و ضمانت بانکی از بانکهای پرایم دنیا مقدار سفارش محدودیت ندارد خریدار لازم است همزمان با ارائه اسناد برای رجیستری قرارداد کارگزاری خرید امضاء و یک فقره چک جهت حسن انجام قرارداد ضمیمه قرارداد بنماید. اسناد لازم : مدارک ثبت شرکت ، تایید مالی ، بیلان مالی ،رزومه ، کپی پاسپورت ، تقاضای خرید

مشخصات گازوئیل روسیه

مشخصات گازوئیل روسیه :
تحویل گازوئیل با مشخصات مورد نظر خریدار
سولفور 0.01 تا 0.05 درصد
فلش پوینت از 60 تا 65
چگالی از 790 تا 840
معرفی می گردد

شرکت ملی نفت
گازوئیل برای فجیره
5000 تن
تحویل فوب ماهشهر

قیمت هرتن گازوئیل برای فجیره PG Platts -15 USD
جديد ترين محصولات

کارخانه لوله و پروفیل اشتهارد
حواله لوله و پروفیل
1100 تن
تحویل درب کارخانه اشتهارد

قیمت هرتن حواله لوله و پروفیل 6300 تومان
 ^