گازوئیل روسیهبرند: روسنفت

پیشنهاد فروش: گازوئیل روسیه

مشخصات: تحویل گازوئیل با مشخصات مورد نظر خریدار ، سولفور 0.01 تا 0.05 درصد ، فلش پوینت از 60 تا 65 ، چگالی از 790 تا 840

مقدار: 25000تن

تحویل: سیف کلیه بنادر

تاریخ آگهی: 2018/01/22

زمان تحویل: 30 روزه

اعتبار: اعتبار دارد

قیمت هر تن  گازوئیل روسیه زیر پلت مقصد 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 گازوئیل روسیه
تحویل گازوئیل با مشخصات مورد نظر خریدار ، سولفور 0.01 تا 0.05 درصد ، فلش پوینت از 60 تا 65 ، چگالی از 790 تا 840
کاربردهای گازوئیل روسیه : گازوئیل از روسیه جهت صادرات به کلیه کشورها برای مصرف در موتورهای دیزلی و ژنراتورهای برق دیزلی
تامین سوخت دیزل از روسیه تامین گازوئیل از روسیه تامین بنزین از روسیه تامین سوخت هواپیما از روسیه کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش سفارش کارگزاری خرید گازوئیل ، بنزین ، سوخت هواپیما و سایر فراوردهای نفتی از روسیه می باشد. پذیرش سفارش توسط یک شرکت دولتی با سابقه 10 میلیون تن فروش فراورده در سال 2016 می باشد. قیمت و بررسی سفارش بعد از رجیستری خریدار در نزد فروشنده صورت میگیرد. دفتر مرکزی فروشنده در ژنو سوییس می باشد. پرداخت با ال سی و ضمانت بانکی از بانکهای پرایم دنیا مقدار سفارش محدودیت ندارد خریدار لازم است همزمان با ارائه اسناد برای رجیستری قرارداد کارگزاری خرید امضاء و یک فقره چک جهت حسن انجام قرارداد ضمیمه قرارداد بنماید. اسناد لازم : مدارک ثبت شرکت ، تایید مالی ، بیلان مالی ،رزومه ، کپی پاسپورت ، تقاضای خرید

مشخصات گازوئیل روسیه

مشخصات گازوئیل روسیه :
تحویل گازوئیل با مشخصات مورد نظر خریدار
سولفور 0.01 تا 0.05 درصد
فلش پوینت از 60 تا 65
چگالی از 790 تا 840
معرفی می گردد

سرمایه گذاری و صادرات گازوئیل
1 مورد
تحویل درب انبار کارخانه

قیمت هرمورد سرمایه گذاری و صادرات گازوئیل 2500000 دلار
جديد ترين محصولات

تانکر حمل سوخت
500 ماشین
تحویل مبدا کرمانشاه و اصفهان

قیمت هرماشین تانکر حمل سوخت کرایه عرف روز
 ^