گازوئیل روسیهبرند: روسنفت

پیشنهاد فروش: گازوئیل روسیه

مشخصات: تحویل گازوئیل با مشخصات مورد نظر خریدار ، سولفور 0.01 تا 0.05 درصد ، فلش پوینت از 60 تا 65 ، چگالی از 790 تا 840

مقدار: 25000تن

تحویل: سیف کلیه بنادر

تاریخ آگهی: 2018/01/22

زمان تحویل: 30 روزه

اعتبار: اعتبار دارد

قیمت هر تن  گازوئیل روسیه زیر پلت مقصد 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 گازوئیل روسیه
تحویل گازوئیل با مشخصات مورد نظر خریدار ، سولفور 0.01 تا 0.05 درصد ، فلش پوینت از 60 تا 65 ، چگالی از 790 تا 840
کاربردهای گازوئیل روسیه : گازوئیل از روسیه جهت صادرات به کلیه کشورها برای مصرف در موتورهای دیزلی و ژنراتورهای برق دیزلی
تامین سوخت دیزل از روسیه تامین گازوئیل از روسیه تامین بنزین از روسیه تامین سوخت هواپیما از روسیه کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش سفارش کارگزاری خرید گازوئیل ، بنزین ، سوخت هواپیما و سایر فراوردهای نفتی از روسیه می باشد. پذیرش سفارش توسط یک شرکت دولتی با سابقه 10 میلیون تن فروش فراورده در سال 2016 می باشد. قیمت و بررسی سفارش بعد از رجیستری خریدار در نزد فروشنده صورت میگیرد. دفتر مرکزی فروشنده در ژنو سوییس می باشد. پرداخت با ال سی و ضمانت بانکی از بانکهای پرایم دنیا مقدار سفارش محدودیت ندارد خریدار لازم است همزمان با ارائه اسناد برای رجیستری قرارداد کارگزاری خرید امضاء و یک فقره چک جهت حسن انجام قرارداد ضمیمه قرارداد بنماید. اسناد لازم : مدارک ثبت شرکت ، تایید مالی ، بیلان مالی ،رزومه ، کپی پاسپورت ، تقاضای خرید

مشخصات گازوئیل روسیه

مشخصات گازوئیل روسیه :
تحویل گازوئیل با مشخصات مورد نظر خریدار
سولفور 0.01 تا 0.05 درصد
فلش پوینت از 60 تا 65
چگالی از 790 تا 840
معرفی می گردد

پالایش نفت لاوان
گوگرد کلوخه لاوان
1400 تن
تحویل فوب لاوان

قیمت هرتن گوگرد کلوخه لاوان 70 یورو
جديد ترين محصولات

اتریش
گوشت تازه وارداتی
800000 کیلو
تحویل ترمینال فرودگاه امام

قیمت هرکیلو گوشت تازه وارداتی 5.8 یورو
 ^