گازوئیل ساریبرند: شرکت ملی پخش

پیشنهاد فروش: گازوئیل ساری

مشخصات: گازوئیل تولید ایران، سولفور 0,7 تا 1 درصد ، وزن مخصوص گازوئیل : تا 820-860 کیلو گرم بر متر مکعب، سولفور 0.5 درصد ، فلش پوینت 54 ،پور پوینت 3 ،نقطه جوش انتهایی 385 ،رنگ گازوئیل 3 ،

مقدار: 6000تن

تحویل: درب انبار ساری

تاریخ آگهی: 2018/08/20

زمان تحویل: ده روزه

اعتبار: قابل تامین

قیمت هر تن  گازوئیل ساری 630 دلار 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 گازوئیل ساری
گازوئیل تولید ایران، سولفور 0,7 تا 1 درصد ، وزن مخصوص گازوئیل : تا 820-860 کیلو گرم بر متر مکعب، سولفور 0.5 درصد ، فلش پوینت 54 ،پور پوینت 3 ،نقطه جوش انتهایی 385 ،رنگ گازوئیل 3 ،
کاربردهای گازوئیل ساری : گازوئیل صادراتی از انبار نفت ساری جهت صادرات به افغانستان برای مصرف در موتورهای دیزلی
گازوئیل برای افغانستان تامین گازوئیل از انبار نفت ساری جهت صادرات به افغانستان کارگزاری خرید اوپاپ ارائه دهنده خدمات کارگزاری خرید به وارد کنندگان گازوئیل به افغانستان قیمت گازوئیل برای افغانستان در این عرضه فقط در تاریخ آگهی اعتبار دارد. قیمت گازوئیل برای صادرات به افغانستان 630 دلار برای هر تن تحویل درب انبار می باشد. قیمت گازوئیل از انبار نفت ساری جهت صادرات به افغانستان فقط به صورت ارزی و در حساب خارج از کشور صورت میگیرد. شرایط عرضه گازوئیل از انبار نفت ساری در بورس انرژی جهت صادرات به افغانستان : حداقل مقدار خريد براي هر خريدار 4000 تن متريك بوده و ميزان كلی خريد ميبايستی ضريبی از آن باشد 1- خريدار جهت پرداخت وجه المعامله، عقد قرارداد، ارائه ضمانت نامه،دريافت حواله برداشت و تسويه نهايي به اين شركت به صورت كتبی معرفي شود. 2- بارگيری براساس توافقات بعمل آمده در قرارداد فيمابين خواهد بود. 3- فروش صرفا به شركتها-اشخاص حقوقی- در چارچوب قرارداد امكانپذير ميباشد. شركتهای ايرانی ملزم به ارائه مدارك شركت شامل -اساسنامه،نامه ثبت اسناد،آخرين تغييرات ثبت شده در روزنامه رسمي،معرفي و ارائه مدارك صاحبان امضاء مجاز، مديرعامل و اعضاء هيئت مديره،كداقتصادي و شناسه ملی- و شركتهای خارجی ملزم به تائيد مدارك شركت و صاحبان امضاء مجاز توسط سفارت ايران در خارج -محل ثبت شركت- و يا تائيد توسط دفاتر اسناد رسمي در داخل كشور ميباشند.ضمنا شركتهاي خارجي ملزم به ارائه كد فراگير از سازمان امور مالياتي كشور ميباشند. 4- پرداخت وجه صرفا بصورت ارزی و در خارج از كشور - حسابهای اعلمي از طرف فروشنده- صورت خواهد پذيرفت. 5- حداقل مقدار خريد براي هر خريدار 2000 تن متريك بوده و ميزان كلی خريد ميبايستی ضريبی از آن باشد. 6- خريدار موظف به پيش پرداخت 105 درصد بهاي كل معامله براساس قيمت كشف شده در بورس و پروفرمای صادره توسط فروشنده -اعم از ارزی يا ريالی- ميباشد. 7- فروشنده با توجه به قيمت كشف شده در بورس در روز انجام معامله نسبت به صدور پروفرما اقدام و خريدار موظف به پيش پرداخت مبلغ پروفرما در مهلت مقرر به شماره حساب اعلامی از طرف فروشنده خواهد بود.ضمنا خريدار جهت تضمين انجام تعهدات موظف به پرداخت 10 درصد بهاي كل معامله بصورت نقد و يا ارائه يك فقره ضمانتنامه معتبر بانكي معادل ارزش آن ميباشد. تسويه بصورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد. 8- اظهار گمركی محموله خريداری شده به عهده فروشنده بوده و پروانه گمركی به نام شركت ملي پالايش و پخش صادر ميگردد.ليكن پيگيري و اخذ مجوزات لازم جهت صادارت از گمرك و ساير ارگانهای مسئول و همچنين پرداخت هزينه های مربوطه بر عهده خريدار ميباشد. 9- خريدار ملزم به برداشت تمام محموله در طول مدت اعتبار قرارداد خواهد بود و در غير اينصورت مشمول ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات معادل نسبت مقدار محموله برداشت نشده تقسيم بر مقدار مندرج در موضع قرارداد )بدون در نظر گرفتن تلورانس عملياتی( ضربدر ارزش ضمانتنامه مذكور با رعايت مفاد قرارداد خواهد بود. 10- صادرات فرآورده توسط خريدار، تنها از طريق حمل زمينی و از مرزهای رسمی و مجاز امكانپذير ميباشد و تمامی مسئوليت تحويل فرآورده در خاك كشور مقصد بر عهده خريدار بوده و پس از نهايی شدن معامله در بورس هرگونه درخواست تغيير مقصد پذيرفته نخواهد بود. 11- در صورتيكه معامله انجام شده در بورس طبق مقررات آن نهاد فسخ شده تلقی گردد، ضمن اخذ جرائم مربوطه به فسخ معامله و همچنين كارمزدهاي سهم فروشنده از شركت خريدار ، هيچگونه قراردادی با آن شركت منعقد نگرديده و واريز بهاي فرآورده و يا ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات هيچگونه حق و حقوقی برای شركت خريدار ايجاد ننموده و وفق روال جاری اين شركت نسبت به عودت بهای فرآورده واريزي و يا ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ارائه شده اقدام خواهد گرديد و شركت خريدار حق هرگونه ادعا و اعتراض را در اين خصوص نخواهد داشت. 12- خريدار ميبايستي به منظور تسريع در روند عمليات برداشت فرآورده، الزامات HSE كه ميبايستی توسط پيمانكاران حمل و نقل رعايت شود و ساير دستورالعمل و موارد مرتبط با عمليات و حمل فرآورده را از همكاران معاونت عمليات اين مديريت دريافت نمايد. 13- ساير شرايط مطابق قرارداد منعقده فيمابين خريدار و فروشنده خواهد بود. جهت ارجاع کارگزاری خرید به اوپاپ لطفا آخرین بارنامه بنام خریدار را همراه تقاضا و کپی پاسپورت و تایید مالی ارسال فرمایید.

مشخصات گازوئیل ساری

مشخصات گازوئیل ساری :
گازوئیل تولید ایران
سولفور 0,7 تا 1 درصد
وزن مخصوص گازوئیل : تا 820-860 کیلو گرم بر متر مکعب
سولفور 0.5 درصد
فلش پوینت 54
پور پوینت 3
نقطه جوش انتهایی 385
رنگ گازوئیل 3
معرفی می گردد

حمل گازوئیل
3000 تن
تحویل درب انبار سنندج

قیمت هرتن حمل گازوئیل 145000 تومان
جديد ترين محصولات

کارخانه لوله و پروفیل اشتهارد
حواله لوله و پروفیل
1100 تن
تحویل درب کارخانه اشتهارد

قیمت هرتن حواله لوله و پروفیل 6300 تومان
 ^