گازوئیل کردستان افغانستانبرند: شرکت ملی پخش

پیشنهاد فروش: گازوئیل کردستان افغانستان

مشخصات: گازوئیل تولید ایران، سولفور 0.5 درصد ، وزن مخصوص گازوئیل 820-860 کیلو گرم بر متر مکعب، فلش پوینت 54 ، پور پوینت -3 تا 4 ،نقطه جوش انتهایی 385 ،رنگ گازوئیل 3 ، ستان ایندکس 49

مقدار: 50000تن

تحویل: محل مخازن بندرعباس

تاریخ آگهی: 2018/12/29

زمان تحویل: یک روزه

اعتبار: قابل تامین

قیمت هر تن  گازوئیل کردستان افغانستان 486 دلار 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 گازوئیل کردستان افغانستان
گازوئیل تولید ایران، سولفور 0.5 درصد ، وزن مخصوص گازوئیل 820-860 کیلو گرم بر متر مکعب، فلش پوینت 54 ، پور پوینت -3 تا 4 ،نقطه جوش انتهایی 385 ،رنگ گازوئیل 3 ، ستان ایندکس 49
کاربردهای گازوئیل کردستان افغانستان : گازوئیل صادراتی از پخش و پالایش جهت صادرات به افغانستان و کردستان برای مصرف در موتورهای دیزلی
گازوئیل برای افغانستان و کردستان گازوئیل با سولفور 5000 پی پی ام برای کردستان و افغانستان تامین گازوئیل از شرکت ملی پخش و پالایش جهت صادرات به افغانستان و کردستان کارگزاری خرید اوپاپ آماده خدمات کارگزاری خرید به وارد کنندگان گازوئیل به افغانستان و کردستان قیمت گازوئیل برای افغانستان و کردستان فقط در تاریخ آگهی اعتبار دارد. پرداخت قیمت گازوئیل از انبار پخش و پالایش جهت صادرات به افغانستان و کردستان فقط به صورت ارزی و در حساب خارج از کشور صورت میگیرد. شرایط عرضه گازوئیل از شرکت ملی پخش و پالایش جهت صادرات به افغانستان و کردستان : مقدار کل حواله 50000 تن می باشد. حداقل مقدار خريد برای هر خريدار 10000 تن متريك می باشد و در پارتی های 5000 تنی قابل پرداخت و برداشت می باشد. محل تحویل گازوئیل : زیر دوش از مخازن بندر عباس 1- خريدار جهت پرداخت وجه المعامله، عقد قرارداد، ارائه ضمانت نامه،دريافت حواله برداشت و تسويه نهايی به اين شركت به صورت كتبی معرفی شود. 2- بارگيری براساس توافقات بعمل آمده در قرارداد فيمابين خواهد بود. 3- فروش صرفا به شركتها-اشخاص حقوقی- در چارچوب قرارداد امكانپذير ميباشد. شركتهای ايرانی ملزم به ارائه مدارك شركت شامل -اساسنامه،نامه ثبت اسناد،آخرين تغييرات ثبت شده در روزنامه رسمی، معرفی و ارائه مدارك صاحبان امضاء مجاز، مديرعامل و اعضاء هيئت مديره،كداقتصادي و شناسه ملی- و شركتهای خارجی ملزم به تائيد مدارك شركت و صاحبان امضاء مجاز توسط سفارت ايران در خارج -محل ثبت شركت- و يا تائيد توسط دفاتر اسناد رسمي در داخل كشور ميباشند.ضمنا شركتهاي خارجی ملزم به ارائه كد فراگير از سازمان امور مالياتی كشور ميباشند. 4- پرداخت وجه صرفا بصورت ارزی و در خارج از كشور -حسابهای اعلامی از طرف فروشنده- صورت خواهد پذيرفت. 5- حداقل مقدار خريد برای هر خريدار 10000 تن متريك بوده و ميزان كلی خريد ميبايستی ضريبی از آن باشد. 6- خريدار موظف به پيش پرداخت 105 درصد بهای كل معامله براساس قيمت كشف شده در بورس و پروفرمای صادره توسط فروشنده -اعم از ارزی يا ريالی- ميباشد. 7- فروشنده با توجه به قيمت كشف شده در بورس در روز انجام معامله نسبت به صدور پروفرما اقدام و خريدار موظف به پيش پرداخت مبلغ پروفرما در مهلت مقرر به شماره حساب اعلامی از طرف فروشنده خواهد بود.ضمنا خريدار جهت تضمين انجام تعهدات موظف به پرداخت 10 درصد بهای كل معامله بصورت نقد و يا ارائه يك فقره ضمانتنامه معتبر بانكي معادل ارزش آن ميباشد. تسويه بصورت اسناد خارج از پاياپای بوده و امكان تسويه نقدی وجود ندارد. 8- اظهار گمركی محموله خريداری شده به عهده فروشنده بوده و پروانه گمركی به نام شركت ملي پالايش و پخش صادر ميگردد.ليكن پيگيری و اخذ مجوزات لازم جهت صادارت از گمرك و ساير ارگانهای مسئول و همچنين پرداخت هزينه های مربوطه بر عهده خريدار ميباشد. 9- خريدار ملزم به برداشت تمام محموله در طول مدت اعتبار قرارداد خواهد بود و در غير اينصورت مشمول ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات معادل نسبت مقدار محموله برداشت نشده تقسيم بر مقدار مندرج در موضع قرارداد )بدون در نظر گرفتن تلورانس عملياتی( ضربدر ارزش ضمانتنامه مذكور با رعايت مفاد قرارداد خواهد بود. 10- صادرات فرآورده توسط خريدار، تنها از طريق حمل زمينی و از مرزهای رسمی و مجاز امكانپذير ميباشد و تمامی مسئوليت تحويل فرآورده در خاك كشور مقصد بر عهده خريدار بوده و پس از نهايی شدن معامله در بورس هرگونه درخواست تغيير مقصد پذيرفته نخواهد بود. 11- در صورتيكه معامله انجام شده در بورس طبق مقررات آن نهاد فسخ شده تلقی گردد، ضمن اخذ جرائم مربوطه به فسخ معامله و همچنين كارمزدهاي سهم فروشنده از شركت خريدار ، هيچگونه قراردادی با آن شركت منعقد نگرديده و واريز بهاي فرآورده و يا ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات هيچگونه حق و حقوقی برای شركت خريدار ايجاد ننموده و وفق روال جاری اين شركت نسبت به عودت بهای فرآورده واريزي و يا ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ارائه شده اقدام خواهد گرديد و شركت خريدار حق هرگونه ادعا و اعتراض را در اين خصوص نخواهد داشت. 12- خريدار ميبايستي به منظور تسريع در روند عمليات برداشت فرآورده، الزامات HSE كه ميبايستی توسط پيمانكاران حمل و نقل رعايت شود و ساير دستورالعمل و موارد مرتبط با عمليات و حمل فرآورده را از همكاران معاونت عمليات اين مديريت دريافت نمايد. 13- ساير شرايط مطابق قرارداد منعقده فيمابين خريدار و فروشنده خواهد بود. خریدار گازوئیل به مقصد افغانستان و کردستان لازم است مدارک زیر را ارائه نماید: 1- مدارک ثبت شرکت که به تایید سفارت ایران رسیده باشد 2- کپی پاسپورت 3- تایید مالی بروز از حساب بانکی خریدار برای شرکت ملی پخش که قابل استعلام باشد 4- درخواست خرید گازوئیل برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 5- رزومه و سابقه فعالیت خریدار در زمینه معامله گازوئیل 6- درخواست اولیه برای اوپاپ به عنوان کارگزار خرید و اعطاء کارگزاری خرید جهت پذیرش و کارسازی سفارش لازم است خریدار قرارداد کارگزاری خرید امضاء نموده و تعهد خرید بدهد و معادل کارمزد کارگزاری خرید چک تضمین شده بانکی یا سپرده صرافی بسپارد. مراحل کارجهت خرید گازوئیل به مقصد افغانستان و کردستان: 1- تقاضا برای اوپاپ به عنوان کارگزاری خرید گازوئیل همراه با رزومه 2- ارائه مدارک کامل برای پیگیری سفارش 3- امضاء قرارداد کارگزاری خرید 4- سپردن تضمین خرید به مقدار کارمزد کارگزاری خرید 5- پیگیری سفارش واخذ پروفرما توسط کارگزار خرید 7- صدور پروفرما و تحویل بار شرایط اصلی فروش گازوئیل : خریدار لازم است در درخواست اولیه خود موارد زیر را پذیرفته و تایید نماید: 1- پذیرفتن قیمت رسمی شرکت ملی پخش بدون تخفیف اضافه 2- تحویل درب انبار فروشنده در بندر عباس 3- پیشپرداخت نقد به حساب فروشنده معادل 105 درصد برای هر حواله 4- پذیرفتن آنالیز و شرایط فروش فروشنده به طور کامل 5- ارائه کلیه مدارک لازم و تایید مالی و رزومه 6- تعهد به خرید گازوئیل با شرایط فوق 7- سپردن ضمانت خرید در صرافی جهت ارجاع کارگزاری خرید به اوپاپ لطفا آخرین بارنامه بنام خریدار را همراه تقاضا و کپی پاسپورت و تایید مالی ارسال فرمایید

مشخصات گازوئیل کردستان افغانستان

مشخصات گازوئیل کردستان افغانستان :
گازوئیل تولید ایران
سولفور 0.5 درصد
وزن مخصوص گازوئیل 820-860 کیلو گرم بر متر مکعب
فلش پوینت 54
پور پوینت -3 تا 4
نقطه جوش انتهایی 385
رنگ گازوئیل 3
ستان ایندکس 49
معرفی می گردد

پالایشگاه بندر عباس
گوگرد کلوخه بندرعباس
5000 تن
تحویل درب کارخانه بندرعباس

قیمت هرتن گوگرد کلوخه بندرعباس 111 دلار
جديد ترين محصولات

اتریش
گوشت تازه وارداتی
800000 کیلو
تحویل ترمینال فرودگاه امام

قیمت هرکیلو گوشت تازه وارداتی 5.8 یورو
 ^