گازوئیل از مشهدبرند: شرکت ملی پخش

پیشنهاد فروش: گازوئیل از مشهد

مشخصات: گازوئیل با سولفور 1 درصد ، وزن مخصوص 820 تا 860 گرم بر سانتیمتر مکعب ،فلش پوینت 51-54 ،نقطه چوش نهایی 384 ، رنگ سه ، فله

مقدار: 6000تن

تحویل: درب انبار مشهد

تاریخ آگهی: 2018/08/20

زمان تحویل: فوری

اعتبار: محدود

قیمت هر تن  گازوئیل از مشهد 1120 دلار 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 گازوئیل از مشهد
گازوئیل با سولفور 1 درصد ، وزن مخصوص 820 تا 860 گرم بر سانتیمتر مکعب ،فلش پوینت 51-54 ،نقطه چوش نهایی 384 ، رنگ سه ، فله
کاربردهای گازوئیل از مشهد : نفت گاز یا سوخت دیزل موسوم به گازوئیل جهت مصرف د رموتورهای دیزل کامیونها و ژنراتور کارخانجات
عرضه گازوئیل از مشهد به مقصد افغانستان اوپاپ ارائه کننده خدمات کارگزاری خرید گازوئیل به مقصد افغانستان قیمت اعلام شده فقط در تاریخ پیشنهاد اعتبار دارد. پذیرش سفارش کارگزاری خرید گازوئیل برای افغانستان برای سفارشات 6000 تن به بالا و برای قراردادهای تک پارتی یا یک ساله خریدار گازوئیل به مقصد افغانستان لازم است مدارک زیر را ارائه نماید: 1- مدارک ثبت شرکت که به تایید سفارت ایران رسیده باشد 2- کپی پاسپورت 3- تایید مالی بروز از حساب بانکی خریدار برای شرکت ملی پخش که قابل استعلام باشد 4- درخواست خرید گازوئیل برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 5- رزومه و سابقه فعالیت خریدار در زمینه معامله گازوئیل 6- درخواست اولیه برای اوپاپ به عنوان کارگزار خرید و اعطاء کارگزاری خرید جهت پذیرش و کارسازی سفارش لازم است خریدار قرارداد کارگزاری خرید امضاء نموده و تعهد خرید بدهد و معادل کارمزد کارگزاری خرید چک تضمین شده بانکی یا سپرده صرافی بسپارد. مراحل کارجهت خرید گازوئیل به مقصد افغانستان: 1- تقاضا برای کارگزاری خرید گازوئیل همراه با رزومه 2- امضاء قرارداد کارگزاری خرید 3- سپردن تضمین خرید به مقدار کارمزد کارگزاری خرید 4- ارائه مدارک کامل برای پیگیری سفارش 5- پیگیری سفارش واخذ دعوت نامه از فروشنده 6- مذاکره حضوری بین خریدار و فروشنده و توافق روی قیمت و تحویل و پرداخت 7- صدور پروفرما و تحویل بار شرایط اصلی فروش گازوئیل : خریدار لازم است در درخواست اولیه خود موارد زیر را پذیرفته و تایید نماید: 1- پذیرفتن قیمت رسمی شرکت ملی پخش بدون تخفیف اضافه 2- تحویل درب انبار فروشنده 3- پیشپرداخت نقد به حساب فروشنده معادل 105 درصد هر پروفرما 4- پذیرفتن آنالیز گازوئیل ارائه شده توسط فروشنده به مقصد افغانستان 5- ارائه کلیه مدارک لازم و تایید مالی و رزومه 6- تعهد به خرید گازوئیل با شرایط فوق 7- سپردن ضمانت خرید در صرافی شرایط عرضه گازوئیل در بورس انرژی ایران از مخازن مشهد به مقصد افغانستان : 1-خريدار جهت پرداخت وجه معامله، عقد قرارداد، ارائه ضمانتنامه دريافت حواله برداشت و تسويه حساب نهايي به اين شركت به صورت كتبي معرفي شود. 2- بارگيري براساس توافقات بعمل آمده در قرار داد في مابين خواهد بود. 3-شركت خريدار موظف به پرداخت هزينه هاي بارگيري و بالاسري در انبار مبداء تحويل كالا خواهد بود. 4- فروش صرفا به شركتها )اشخاص حقوقي( در چارچوب قرارداد امكان پذير مي باشد. شركتهاي ايراني ملزم به ارائه مدارك شركت شامل )اساسنامه، نامه ثبت اسناد ، آخرين تغييرات ثبت شده در روزنامه رسمي، معرفي و ارائه مدارك صاحبان امضاي مجاز، مدير عامل و امضاي هيئت مديره، كد اقتصادي و شناسه ملي( و شركتهاي خارجي ملزم به تاييد مدارك شركت و صاحبان امضاي مجاز توسط سفارت ايران در خارج )محل ثبت شركت( و يا تاييد توسط دفتر اسناد رسمي درداخل كشور مي باشند.لزم به ذكر است اشخاص خارجي ملزم به ارائه كد فراگير از سازمان امور مالياتي كشور مي باشند. 5-پرداخت وجه به صورت ريالي در داخل و يا ارزي در خارج از كشور )حساب هاي اعلمي از طرف فروشنده( صورت خواهد پذيرفت. 6-حداقل مقدار خريد براي هر خريدار 2000 تن متريك مي باشد و حجم خريد مي بايست مضربي از 2000 باشد. 7-بديهي است در روش پرداخت ريالي فروشنده با توجه به قيمت كشف شده در بورس در روز انجام معامله و ميانگين پنج نرخ روزانه خريد و فروش ارز آزاد مندرج در سامانه نظارت بر ارز بانك مركزي)سنا( قبل از روز صدور پروفورما نسبت به صدور پروفورما معادل 105 درصد بهاي كل فرآورده خريداري شده از بورس اقدام و خريدار موظف به پيش پرداخت مبلغ پروفورما در مهلت مقرر به شماره حساب اعلامي از طرف فروشنده خواهد بود. ضمنا خريدار جهت تضمين انجام تعهدات موظف به پرداخت 10 درصد بهاي كل معامله به صورت نقد و يا ارائه يك فقره ضمانتنامه معتبر بانكي معادل ارزش آن مي باشد. 8- اظهار گمركي محموله ي خريداري شده به عهده فروشنده بوده و پروانه گمركي به نام شركت ملي پالايش و پخش صادر مي گردد ليكن پيگيري و اخذ مجوزات لازم جهت صادرات از گمرك و ساير ارگانهاي مسئول و همچنين پرداخت هزينه هاي مربوطه بر عهده خريدار مي باشد. 9-خريدار ملزم به برداشت تمام محموله در طول مدت اعتبار قرارداد خواهد بود و در غير اينصورت مشمول ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات معادل نسبت مقدار محموله برداشت نشده تقسيم بر مقدار مندرج در موضوع قرارداد )بدون در نظر گرفتن تلورانس عملياتي( ضربدر ارزش ضمانتنامه مذكور با رعايت مفاد قرارداد خواهد بود. 10 -صادرات فرآورده توسط خريدار تنها از طريق حمل زميني و از مرزهاي رسمي و مجاز امكان پذير مي باشد و تمامي مسئوليت تحويل فرآورده در خاك كشور مقصد بر عهده خريدار بوده و پس از انجام معامله در بورس، هرگونه درخواست تغيير مقصد پذيرفته نخواهد شد. 11 -در صورتيكه معامله انجام شده در بورس طبق مقررات بورس فسخ شده تلقي گردد ضمن اخذ جرايم مربوط به فسخ معامله و همچنين كارمزد سهم فروشنده از شركت خريدار، هيچ گونه قراردادي در خصوص معامله ي فسخ شده ي مذكور با آن شركت ها منعقد نگرديده و واريز بهاي فرآورده و يا ارائه ي ضمانت نامه حسن انجام تعهدات هيچ گونه حق و حقوقي براي شركت خريدار ايجاد ننموده و وفق روال جاري اين شركت نسبت به عودت بهاي فرآورده ي واريزي و يا ضمانت نامه ي حسن انجام تعهدات ارائه شده اقدام خواهد گرديد و شركت خريدار حق هيچ گونه ادعا و اعتراض را در اين خصوص نخواهد داشت. 12 - خريدار بايستي به منظور تسريع در روند عمليات برداشت فرآورده، دستورالعمل الزامات HSE كه بايستي توسط پيمانكاران حمل و نقل رعايت شود و ساير موارد مرتبط با عمليات و حمل فرآورده را از همكاران معاونت عمليات اين مديريت دریافت نمايند. 13 -ساير شرايط مطابق قرارداد في مابين خريدار و فروشنده خواهد بود

مشخصات گازوئیل از مشهد

مشخصات گازوئیل از مشهد :
گازوئیل با سولفور 1 درصد
وزن مخصوص 820 تا 860 گرم بر سانتیمتر مکعب
فلش پوینت 51-54
نقطه چوش نهایی 384
رنگ سه
فله
معرفی می گردد

شرکت ملی پخش
سوخت جت ATK
3000 تن
تحویل درب انبار نفت اراک

قیمت هرتن سوخت جت ATK 763 دلار
جديد ترين محصولات

کارخانه لوله و پروفیل اشتهارد
حواله لوله و پروفیل
1100 تن
تحویل درب کارخانه اشتهارد

قیمت هرتن حواله لوله و پروفیل 6300 تومان
 ^