پارافین 1-3 درصد
100 تن
تحویل درب کارخانه تهران

قیمت هرتن پارافین 1-3 درصد استعلام

شرکت نفت پارس
پارافین اسلب 1.5 درصد
500 تن
تحویل درب کارخانه تهران

قیمت هرتن پارافین اسلب 1.5 درصد --

عراق
روغن پایه SN170
12000 تن
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هرتن روغن پایه SN170 475 دلار

گاز پروم
فراورده های نفتی روسیه
1200000 تن
تحویل فوب نووروسیسک

قیمت هرتن فراورده های نفتی روسیه پلت منهای 20 دلار

پاسارگاد
قیر پاسارگاد
2000 تن
تحویل درب کارخانه بندر عباس

قیمت هرتن قیر پاسارگاد 291 دلار

پاسارگاد
قیر محلول MC250
2000 تن
تحویل درب کارخانه تبریز و اراک

قیمت هرتن قیر محلول MC250 --

پالایشگاه تبریز
گازوئیل 10PPM
2000 تن
تحویل درب انبار تبریز

قیمت هرتن گازوئیل 10PPM 550 دلار

اصفهان
گازوئیل 5000 PPM
10000 تن
تحویل درب کارخانه مشهد

قیمت هرتن گازوئیل 5000 PPM 520دلار

پالایشگاه تبریز
گازوئیل 7000PPM
3000 تن
تحویل درب کارخانه تبریز

قیمت هرتن گازوئیل 7000PPM 450 دلار

شرکت ملی نفت ایران
گازوئیل دریایی
333000 بشکه
تحویل فوب بندرعباس

قیمت هربشکه گازوئیل دریایی 59 دلار

شرکت ملی نفت ایران
مازوت 380 فوب بندر عباس
15000 تن
تحویل فوب عسلویه

قیمت هرتن مازوت 380 فوب بندر عباس منهای 41.5 دلار

شرکت ملی پخش
نفت سفید
5000 تن
تحویل انبار اراک

قیمت هرتن نفت سفید 343 دلار

شرکت ملی پخش
نفت سفید دریایی
260000 بشکه
تحویل درب انبار بندر عباس

قیمت هربشکه نفت سفید دریایی منهای 4 دلار

پالایشگاه لاوان
نفتای سنگین لاوان
30000 تن
تحویل فوب جزیره لاوان

قیمت هرتن نفتای سنگین لاوان PG Platts -74 USD

ستاره خلیج فارس
نفتای میانی
35000 تن
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هرتن نفتای میانی منهای 52
 ^