تامین خوراک پالایشگاه
600000 تن
تحویل درب کارخانه جنوب

قیمت هرتن تامین خوراک پالایشگاه نرخ مصوب

پارس جنوبی
میعانات گازی دریایی
1000000 بشکه
تحویل فوب عسلویه

قیمت هربشکه میعانات گازی دریایی PG Platts -14 USD

پارس جنوبی
میعانات گازی زمینی
20000 تن
تحویل درب کارخانه عسلویه

قیمت هرتن میعانات گازی زمینی 450 دلار
 ^