پارس جنوبی
LPG پارس جنوبی دریایی
44000 تن
تحویل فوب بندر عسلویه

قیمت هرتن LPG پارس جنوبی دریایی Aramco -100 USD

ستاره خلیج فارس
LPG ستاره خلیج فارس
5000 تن
تحویل انبار کارخانه بندرعباس

قیمت هرتن LPG ستاره خلیج فارس برابر آرامکو

پالایشگاه آبادان
گاز ال پی جی آبادان
10000 تن
تحویل درب انبار فروشنده

قیمت هرتن گاز ال پی جی آبادان Aramco +63

سرخون و قشم
گاز ال پی جی سرخون
4500 تن
تحویل درب انبار بندرعباس

قیمت هرتن گاز ال پی جی سرخون Aramco -80

شازند
گاز ال پی جی شازند
3000 تن
تحویل درب کارخانه اراک

قیمت هرتن گاز ال پی جی شازند Aramco -60

پالایشگاه فجر جم
گاز ال پی جی فجر جم
1000 تن
تحویل درب کارخانه بوشهر

قیمت هرتن گاز ال پی جی فجر جم Aramco -80

پالایشگاه لاوان
گاز ال پی جی لاوان
5000 تن
تحویل فوب لاوان

قیمت هرتن گاز ال پی جی لاوان Aramco -150

پارس جنوبی
گاز LPG پارس زمینی
10000 تن
تحویل درب کارخانه پارس جنوبی

قیمت هرتن گاز LPG پارس زمینی Aramco -165
 ^