جو دامی روسیهبرند: روسیه

پیشنهاد فروش: جو دامی روسیه

مشخصات: مشخصات جو دامی ،مبدا ء روسیه ،محصول جدید 2017 از ماه اوت و سپتامبر ، پروتئین حداقل 11 درصد،رطوبت 14 درصد ، وزن تست 62، ادمیکسچر 2 درصد، موارد خارجی 4درصد، آفلاتوکسین بی یک 5 واحد،کل آفلاتوکسین ها زیر 20 واحد،دانه های شکسته 3 درصد، بسته بندی به صورت فله

مقدار: 2750 تنتن

تحویل: ترخیص شده انزلی ، فریدون کنار

تاریخ آگهی: 2018/09/23

زمان تحویل: سه روزه

اعتبار: قابل تامین

قیمت هر تن  جو دامی روسیه 223 دلار 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 جو دامی روسیه
مشخصات جو دامی ،مبدا ء روسیه ،محصول جدید 2017 از ماه اوت و سپتامبر ، پروتئین حداقل 11 درصد،رطوبت 14 درصد ، وزن تست 62، ادمیکسچر 2 درصد، موارد خارجی 4درصد، آفلاتوکسین بی یک 5 واحد،کل آفلاتوکسین ها زیر 20 واحد،دانه های شکسته 3 درصد، بسته بندی به صورت فله
کاربردهای جو دامی روسیه : جو دامی جهت تغذیه دام و طیور در ایران و یا صادرات به افغانستان و عراق
جو خوراک دام جو دامی روسی کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش سفارش خرید جو دامی از دامداران، تعاونیهای دامداری و وارد کنندگان جو دامی می باشد. قیمت جو دامی برای قراردادهای بزرگ و بلند مدت طبق توافق روی قیمت روز و با تخفیف توافق شده نسبت به قیمت روز همراه خواهد بود. قیمت جو دامی برای بارگیری و تسویه روزانه طبق قیمت روز خواهد بود. تحویل جو دامی در حالتهای مختلف پذیرفته می شود: جو دامی تحویل روزانه و تسویه طبق قرارداد جو دامی تحویل بنادر شمال و آستارا به صورت ترخیص شده جو دامی تحویل بنادر شمال به صورت ترخیص نشده جو دامی تحویل فوب آستاراخان امکان خرید جو دامی طبق قرارداد با السی با فروشنده روس امکان خرید جو دامی با قرارداد با فروشنده روس با پیشپرداخت نقد امکان قرارداد با فروشنده ایرانی با تضامین داخلی و از جمله سند ملکی حداقل سفارش برای خرید جو دامی به صورت ترخیص شده 500 تن حداقل سفارش برای خرید جو دامی به صورت دریایی با ترم فوب یا سیف 2750 تن آماده عقد قرارداد بلند مدت با ارگانهای و نهاد های مرتبط با دام و طیور

مشخصات جو دامی روسیه

مشخصات جو دامی روسیه :
مشخصات جو دامی
مبدا ء روسیه
محصول جدید 2017 از ماه اوت و سپتامبر
پروتئین حداقل 11 درصد
رطوبت 14 درصد
وزن تست 62
ادمیکسچر 2 درصد
موارد خارجی 4درصد
آفلاتوکسین بی یک 5 واحد
کل آفلاتوکسین ها زیر 20 واحد
دانه های شکسته 3 درصد
بسته بندی به صورت فله
جديد ترين محصولات

عراق
گوگرد کلوخه عراق
20000 تن
تحویل مرز زمینی خسروی دیاله

قیمت هرتن گوگرد کلوخه عراق 120 دلار
معرفی می گردد

پالایشگاه بندر عباس
گوگرد کلوخه بندرعباس
5000 تن
تحویل درب کارخانه بندرعباس

قیمت هرتن گوگرد کلوخه بندرعباس 145 دلار
 ^