مته حفاری نفتیبرند: BAKER HUGHES

پیشنهاد فروش: مته حفاری نفتی

مشخصات: مته های حفاری چاه های نفتی ، نو ، سایز های مختلف ، BAKER HUGHES

مقدار: 60عدد

تحویل: درب انبار فروشنده

تاریخ آگهی: 2021/04/09

زمان تحویل: فوری

اعتبار: قابل تامین

قیمت هر عدد  مته حفاری نفتی با توافق 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 مته حفاری نفتی
مته های حفاری چاه های نفتی ، نو ، سایز های مختلف ، BAKER HUGHES
کاربردهای مته حفاری نفتی : نوک مته حفاری جهت حفاری چاه های نفتی
مته های حفاری چاه های نفتی تامین مته های حفاری پذیرش سفارش خرید و واردات مته های حفاری محصول : مته های حفاری برند : BAKER HUGHES مته ها همگی نو می باشند قیمت مته حفاری قابل مذاکره بوده و به بالاترین پیشنهاد واگذار می گردد جهت ورود به مذاکره درخواست کتبی همراه با رزومه یا تایید مالی لازم است. لیست نوک مته های بیکر هوگز: № ADI ÖLÇÜSÜ S/N SAYI MİQDARI Full description 1 Bit Drill 12 1/4" RJ 8870 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 2 Bit Drill 19 1/4" 1037604 1 ədəd 3 Bit Drill 17 1/2" RG 8375 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN TRICONE 4 Bit Drill 12 1/4" RG 8860 1 ədəd 5 Bit Drill 12 1/4" RG 9072 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 6 Bit Drill 8 1/2" RJ 7111 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN TRICONE 7 Bit Drill 12 1/4" RG 6057 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 8 Bit Drill 12 1/4" RJ 6423 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 9 Bit Drill 12 1/4" PZ 8103 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN GF30 BV CPS TCI 10 Bit Drill 12 1/4" RG 9082 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 11 Bit Drill 8 1/2" RJ 3538 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 12 Bit Drill 12 1/4" PZ 1352 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 13 Bit Drill 12 1/4" RK 3946 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 14 Bit Drill 8 1/2" RG 8452 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN TRICONE 15 Bit Drill 17 1/2" RG 8374 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN TRICONE 16 Bit Drill 12 1/4" RK 3456 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 17 Bit Drill 12 1/4" RJ 7463 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 18 Bit Drill 8 1/2" RG 8451 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 19 Bit Drill 17 1/2" 1050452 1 ədəd 20 Bit Drill 12 1/4" PZ 0587 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 21 Bit Drill 12 1/4" PZ 8102 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN GF30 BV CPS TCI 22 Bit Drill 17 1/2" PZ 7454 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN XR+C 23 Bit Drill 22" PZ 6851 1 ədəd BIT DRILL 22 1/4IN ХR+C MT BIT 24 Bit Drill 8 1/2" PZ 7561 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C ROLLER CONE IADC1 25 Bit Drill 8 1/2" PR 4144 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 26 Bit Drill 8 1/2" RJ 3524 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 27 Bit Drill 12 1/4" RJ 7462 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 28 Bit Drill 12 1/4" RJ 8871 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 29 Bit Drill 8 1/2" PM 3276 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 30 Bit Drill 12 1/4" RG 8462 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 31 Bit Drill 12 1/4" RJ 8983 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 32 Bit Drill 17 1/2" RG 4881 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN XR+C 33 Bit Drill 12 1/4" RJ 8894 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 34 Bit Drill 12 1/4" RH 6596 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 35 Bit Drill 8 1/2" RJ 6968 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 36 Bit Drill 8 1/2" PY 7013 1 ədəd 37 Bit Drill 12 1/4" RJ 7007 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 38 Bit Drill 12 1/4" RJ 7407 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 39 Bit Drill 26" 5271512 1 ədəd BIT DRILL 26IN XR+C 40 Bit Drill 17 1/2" 1050451 1 ədəd 41 Bit Drill 17 1/2" RJ 7862 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN XR+C 42 Bit Drill 17 1/2" RG 4746 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN XR+C 43 Bit Drill 17 1/2" 1050450 1 ədəd 44 Bit Drill 12 1/4" PZ 0588 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 45 Bit Drill 12 1/4" RG 9071 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 46 Bit Drill 12 1/4" RH 6577 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 47 Bit Drill 17 1/2" RJ 7010 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN TRICONE 48 Bit Drill 12 1/4" 5252447 1 ədəd BIT DRILL PDC 12 1/4IN MDI516LHBPX 49 Bit Drill 26" N/A 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN TRICONE 50 Bit Drill 8 1/2" RJ 6942 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN TRICONE 51 Bit Drill 17 1/2" RG 8425 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN TRICONE 52 Bit Drill 12 1/4" PW 8366 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN GF10 BV CPS 53 Bit Drill 12 1/4" RG 4952 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 54 Bit Drill 12 1/4" RJ 7464 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 55 Bit Drill 12 1/4" RJ 6422 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 56 Bit Drill 12 1/4" RJ 7433 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 57 Bit Drill 12 1/4" PW 8365 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN GF10 BV CPS 58 Bit Drill 8 1/2" RJ 3523 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 59 Bit Drill 8 1/2" RJ 2293 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 60 Bit Drill 8 1/2" RJ 2294 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 61 Bit Drill 26" 1050453 1 ədəd 62 Bit Drill 8 1/2" RJ 3510 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 63 Bit Drill 8 1/2" RJ 3525 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 64 Bit Drill 12 1/4" RG 4963 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 65 Bit Drill 12 1/4" RG 4962 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 66 Bit Drill 12 1/4" RG 4953 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 67 Bit Drill 12 1/4" RG 5065 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 68 Bit Drill 12 1/4" RG 2563 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 69 Bit Drill 19 1/4" RG 6235 1 ədəd BIT DRILL 19 1/4IN XR+C 70 Bit Drill 17 1/2" RG 5919 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN XR+C 71 Bit Drill 17 1/2" 5257164 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN XR+C 72 Bit Drill 17 1/2" RG 5921 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN XR+C 73 Bit Drill 17 1/2" N/A 1 ədəd 74 Bit Drill 17 1/2" RJ 0060 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN XR+C 75 Bit Drill 12 1/4" PY 6855 1 ədəd 76 Bit Drill 26" YD 7026 1 ədəd 77 Bit Drill 17 1/2" PR 5557 1 ədəd 78 Bit Drill 17 1/2" PZ 1066 1 ədəd 79 Bit Drill طبق جدول ضممیمه مته های با کد PDC دارای نوک الماس صنعتی می باشند. A PDC bit is a drill bit fitted with industrial diamond cutters instead of hardened metal teeth. ... PDC bits get their name from the polycrystalline diamond compacts used for their cutting structure. مراحل کار: 1- ارائه تایید مالی و درخواست و کارت شناسایی 2- تایید تعداد و مشخصات و قیمت 3- سپردن تعهد خرید به ذینفعی اوپاپ در تهران 4- بازدید از محموله و امضاء قرارداد با فروشنده 5- سپردن تضمین به ذینفعی فروشنده 6- تحویل محموله تجهیزات پالایشگاهی و تجهیزات خطوط انتقال نفت و گاز قابل تامین طبق سفارش می باشد.

مشخصات مته حفاری نفتی

مشخصات مته حفاری نفتی :
مته های حفاری چاه های نفتی
نو
سایز های مختلف
BAKER HUGHES
جديد ترين محصولات

عراق
گوگرد کلوخه عراق
20000 تن
تحویل مرز زمینی خسروی دیاله

قیمت هرتن گوگرد کلوخه عراق 120 دلار
معرفی می گردد

شرکت ملی نفت ایران
نفت خام سبک
3000000 بشکه
تحویل فوب خارک

قیمت هربشکه نفت خام سبک 65.29 دلار مقصد آسیا
 ^