مته حفاری نفتیبرند: BAKER HUGHES

پیشنهاد فروش: مته حفاری نفتی

مشخصات: مته های حفاری چاه های نفتی ، نو ، سایز های مختلف ، BAKER HUGHES

مقدار: 60عدد

تحویل: درب انبار فروشنده

زمان تحویل: فوری

اعتبار: قابل تامین

Updated in 2021-04-09 00:00:00

قیمت هر عدد  مته حفاری نفتی با توافق 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 مته حفاری نفتی
مته های حفاری چاه های نفتی ، نو ، سایز های مختلف ، BAKER HUGHES
کاربردهای مته حفاری نفتی : نوک مته حفاری جهت حفاری چاه های نفتی
مته های حفاری چاه های نفتی تامین مته های حفاری پذیرش سفارش خرید و واردات مته های حفاری محصول : مته های حفاری برند : BAKER HUGHES مته ها همگی نو می باشند قیمت مته حفاری قابل مذاکره بوده و به بالاترین پیشنهاد واگذار می گردد جهت ورود به مذاکره درخواست کتبی همراه با رزومه یا تایید مالی لازم است. لیست نوک مته های بیکر هوگز: № ADI ÖLÇÜSÜ S/N SAYI MİQDARI Full description 1 Bit Drill 12 1/4" RJ 8870 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 2 Bit Drill 19 1/4" 1037604 1 ədəd 3 Bit Drill 17 1/2" RG 8375 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN TRICONE 4 Bit Drill 12 1/4" RG 8860 1 ədəd 5 Bit Drill 12 1/4" RG 9072 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 6 Bit Drill 8 1/2" RJ 7111 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN TRICONE 7 Bit Drill 12 1/4" RG 6057 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 8 Bit Drill 12 1/4" RJ 6423 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 9 Bit Drill 12 1/4" PZ 8103 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN GF30 BV CPS TCI 10 Bit Drill 12 1/4" RG 9082 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 11 Bit Drill 8 1/2" RJ 3538 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 12 Bit Drill 12 1/4" PZ 1352 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 13 Bit Drill 12 1/4" RK 3946 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 14 Bit Drill 8 1/2" RG 8452 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN TRICONE 15 Bit Drill 17 1/2" RG 8374 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN TRICONE 16 Bit Drill 12 1/4" RK 3456 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 17 Bit Drill 12 1/4" RJ 7463 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 18 Bit Drill 8 1/2" RG 8451 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 19 Bit Drill 17 1/2" 1050452 1 ədəd 20 Bit Drill 12 1/4" PZ 0587 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 21 Bit Drill 12 1/4" PZ 8102 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN GF30 BV CPS TCI 22 Bit Drill 17 1/2" PZ 7454 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN XR+C 23 Bit Drill 22" PZ 6851 1 ədəd BIT DRILL 22 1/4IN ХR+C MT BIT 24 Bit Drill 8 1/2" PZ 7561 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C ROLLER CONE IADC1 25 Bit Drill 8 1/2" PR 4144 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 26 Bit Drill 8 1/2" RJ 3524 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 27 Bit Drill 12 1/4" RJ 7462 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 28 Bit Drill 12 1/4" RJ 8871 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 29 Bit Drill 8 1/2" PM 3276 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 30 Bit Drill 12 1/4" RG 8462 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 31 Bit Drill 12 1/4" RJ 8983 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 32 Bit Drill 17 1/2" RG 4881 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN XR+C 33 Bit Drill 12 1/4" RJ 8894 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 34 Bit Drill 12 1/4" RH 6596 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 35 Bit Drill 8 1/2" RJ 6968 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 36 Bit Drill 8 1/2" PY 7013 1 ədəd 37 Bit Drill 12 1/4" RJ 7007 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 38 Bit Drill 12 1/4" RJ 7407 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 39 Bit Drill 26" 5271512 1 ədəd BIT DRILL 26IN XR+C 40 Bit Drill 17 1/2" 1050451 1 ədəd 41 Bit Drill 17 1/2" RJ 7862 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN XR+C 42 Bit Drill 17 1/2" RG 4746 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN XR+C 43 Bit Drill 17 1/2" 1050450 1 ədəd 44 Bit Drill 12 1/4" PZ 0588 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 45 Bit Drill 12 1/4" RG 9071 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 46 Bit Drill 12 1/4" RH 6577 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 47 Bit Drill 17 1/2" RJ 7010 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN TRICONE 48 Bit Drill 12 1/4" 5252447 1 ədəd BIT DRILL PDC 12 1/4IN MDI516LHBPX 49 Bit Drill 26" N/A 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN TRICONE 50 Bit Drill 8 1/2" RJ 6942 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN TRICONE 51 Bit Drill 17 1/2" RG 8425 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN TRICONE 52 Bit Drill 12 1/4" PW 8366 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN GF10 BV CPS 53 Bit Drill 12 1/4" RG 4952 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 54 Bit Drill 12 1/4" RJ 7464 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 55 Bit Drill 12 1/4" RJ 6422 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 56 Bit Drill 12 1/4" RJ 7433 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN TRICONE 57 Bit Drill 12 1/4" PW 8365 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN GF10 BV CPS 58 Bit Drill 8 1/2" RJ 3523 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 59 Bit Drill 8 1/2" RJ 2293 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 60 Bit Drill 8 1/2" RJ 2294 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 61 Bit Drill 26" 1050453 1 ədəd 62 Bit Drill 8 1/2" RJ 3510 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 63 Bit Drill 8 1/2" RJ 3525 1 ədəd BIT DRILL 8 1/2IN XR+C 64 Bit Drill 12 1/4" RG 4963 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 65 Bit Drill 12 1/4" RG 4962 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 66 Bit Drill 12 1/4" RG 4953 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 67 Bit Drill 12 1/4" RG 5065 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 68 Bit Drill 12 1/4" RG 2563 1 ədəd BIT DRILL 12 1/4IN ХR+C 69 Bit Drill 19 1/4" RG 6235 1 ədəd BIT DRILL 19 1/4IN XR+C 70 Bit Drill 17 1/2" RG 5919 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN XR+C 71 Bit Drill 17 1/2" 5257164 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN XR+C 72 Bit Drill 17 1/2" RG 5921 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN XR+C 73 Bit Drill 17 1/2" N/A 1 ədəd 74 Bit Drill 17 1/2" RJ 0060 1 ədəd BIT DRILL 17 1/2IN XR+C 75 Bit Drill 12 1/4" PY 6855 1 ədəd 76 Bit Drill 26" YD 7026 1 ədəd 77 Bit Drill 17 1/2" PR 5557 1 ədəd 78 Bit Drill 17 1/2" PZ 1066 1 ədəd 79 Bit Drill طبق جدول ضممیمه مته های با کد PDC دارای نوک الماس صنعتی می باشند. A PDC bit is a drill bit fitted with industrial diamond cutters instead of hardened metal teeth. ... PDC bits get their name from the polycrystalline diamond compacts used for their cutting structure. مراحل کار: 1- ارائه تایید مالی و درخواست و کارت شناسایی 2- تایید تعداد و مشخصات و قیمت 3- سپردن تعهد خرید به ذینفعی اوپاپ در تهران 4- بازدید از محموله و امضاء قرارداد با فروشنده 5- سپردن تضمین به ذینفعی فروشنده 6- تحویل محموله تجهیزات پالایشگاهی و تجهیزات خطوط انتقال نفت و گاز قابل تامین طبق سفارش می باشد.

مشخصات مته حفاری نفتی

مشخصات مته حفاری نفتی :
مته های حفاری چاه های نفتی
نو
سایز های مختلف
BAKER HUGHES
جديد ترين محصولات

ترکمنستان
سوخت جت A-1
5000 تن
تحویل CIF انزلی

قیمت هرتن سوخت جت A-1 660 دلار
معرفی می گردد

پالایشگاه تبریز
سوخت جت ATK
2500 تن
تحویل درب کارخانه تبریز

قیمت هرتن سوخت جت ATK 340 دلار
 ^