برند:

تقاضای خرید:

مشخصات:

مقدار:

تحویل:

زمان تحویل:

اعتبار:

Updated in

ثبت سفارش

معرفی محصول

 

کاربردهای :

مشخصات

مشخصات :
جديد ترين محصولات

سرمایه گذاری نفتی
200 میلیارد تومان
تحویل - --

قیمت هرتومان سرمایه گذاری نفتی ---
معرفی می گردد

South Pars
میعانات گازی زمینی
5000 mt
تحویل Exwork Asaluyeh

قیمت هرmt میعانات گازی زمینی 560 USD
 ^