برند:

تقاضای خرید:

مشخصات:

مقدار:

تحویل:

قیمت در پلتس خلیج فارس : دلار برای هر

دیسکانت بر مبنای پلتس خلیج فارس : دلار برای هر

Updated in

ثبت سفارش

معرفی محصول

 

کاربردهای :

مشخصات

مشخصات :
جديد ترين محصولات

سرمایه گذاری نفتی
200 میلیارد تومان
تحویل - --

قیمت هرتومان سرمایه گذاری نفتی ---
معرفی می گردد

ایران
متانول
10000 تن
تحویل CFR چین

قیمت هرتن متانول ICIS + 8%
 ^