گاز ال پی جی لاوانبرند: پالایشگاه لاوان

پیشنهاد فروش: گاز ال پی جی لاوان

مشخصات: گاز مایع ال پی جی ، تولید پالایشگاه لاوان ،اتان 0.2، پروپان 20-30 درصد ، بوتان 70-80 درصد ، هیدروژن صفر ، مرکاپتان سولفور 0.23 ، گرم و نیم فشرده

مقدار: 5000تن

تحویل: فوب لاوان

تاریخ آگهی: 2020/04/26

زمان تحویل: 5 روزه

اعتبار: قابل تامین

قیمت هر تن  گاز ال پی جی لاوان Aramco -0 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 گاز ال پی جی لاوان
گاز مایع ال پی جی ، تولید پالایشگاه لاوان ،اتان 0.2، پروپان 20-30 درصد ، بوتان 70-80 درصد ، هیدروژن صفر ، مرکاپتان سولفور 0.23 ، گرم و نیم فشرده
کاربردهای گاز ال پی جی لاوان : گاز ال پی جی تولیدی پالایشگاه لاوان جهت صادرات برای مصرف گرمایش خانگی و پخت و پز و سوخت نیرگاه های گازی
گاز مایع ال پی جی لاوان جهت صادرات با ترم فوب و تحویل به صورت دریایی کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش سفارش کارگزاری خرید گاز مایع ال پی جی جهت تحویل با ترم فوب می باشد. قیمت گاز ال پی جی در تاریخ پیشنهاداعتبار دارد. قیمت گاز ال پی جی در ایران بر مبنای سی پی عربستان تعیین میگردد. قیمت گاز پروپان در سی پی عربستان برای ماه آوریل 2020 برابر با 230 دلار و برای بوتان برابر با 240 دلار می باشد. متوسط قیمت گاز ال پی جی در سی پی عربستان با نسبت میکس 50 درصد پروپان و 50 درصد بوتان 235 دلار برای هر تن می باشد. قیمت گاز ال پی جی لاوان برای این عرضه با صفردلار دیسکانت برای ماه مه اعلام شده است. قیمت گاز ال پی جی در ماه مه --- دلار برای هر تن با ترم فوب اسکله لاوان می باشد. برخی از شرایط فروش گاز ال پی جی از پالایشگاه لاوان مقدار حداقل خرید 5000 تن متریك می باشد 1-1) حداكثر زمان برداشت كل فرآورده خریداری شده ده روز از تاریخ صدور پروفرما می باشد 2) قیمت گاز ال پی جی برای این عرضه براساس قیمت گاز ال چی جی در Saudi Contract Price - CP Aramco مجله PLATTS در روز صدور بارنامه (BILL OF LADING) منهای دیسکانت توافق شده با خریدار محاسبه میگردد. در صورت وجود اتان یا پنتان در محموله ،‌برای محاسبه كل ثمن معامله مقدار اتان به پروپان و مقدار پنتان به بوتان اضافه می گردد 2-2)پرداخت ارزش گاز ال پی جی به صورت نقدی (یورویی) به شماره حساب ارزی شركت پالایش نفت لاوان و یا به صورت اعتباری با ارائه ضمانتنامه معتبر بانكی یورویی و یا گشایش اعتبار اسنادی خارجی یورویی (LC)انجام می پذیرد . تبصره 2: در صورت پرداخت نقدی وجه معامله ،‌كل مبلغ هر محموله براساس پیش فاكتور صادره می بایست پیش از اتمام بارگیری به حساب فروشنده واریز گردد . در غیر اینصورت از تحویل اسناد بارگیری به كشتی و ترخیص آن خودداری بعمل خواهد آمد . تبصره 3: فروش اعتباری صرفا با دریافت ضمانتنامه بانكی یورویی و یا گشایش اعتبار اسنادی خارجی (یورویی) با مهلت تسویه 30 روز پس از تاریخ صدور بارنامه (BL DATE) امكان پذیر بوده و فروشنده حق دارد بلافاصله پس از آن و بدون اخطار قبلی هر زمان كه صلاح بداند نسبت به ارائه اسناد اعتباری به بانك و وصول وجه اقدام نماید. 2-3) نرخ تسعیر دلار به یورو براساس نرخ تسعیر بانك مركزی اروپا(EUROPEAN CENTRAL BANK صورت میگیرد 3) محل و نحوه تحویل گاز ال پی جی : 1-3)فرآورده در عرشه كشتی و از طریق اسكله های مشخص شده جزیره لاوان با شرایط FOB براساس موازین INCOTERMS2010 خریدار تحویل می گردد. 2-3) پرداخت هزینه های بارگیری و اشغال اسكله در جزیره لاوان به عهده شركت پالایش نفت لاوان می باشد پرداخت كلیه عوارض گمركی ،‌عوارض بندری و هزینه های مربوط به عملیات بانكی و هزینه های تبدیل نرخ ارز به عهده خریدار می باشد 3-3) تحویل كالا از طریق كشتی با حداكثر آبخور 6.5 متر و حداقل طول 87 متر و حداكثر طول 130 متر در اسكله دو منظوره نفتی - تداركاتی شركت پالایش نفت لاوان با ظرفیت 1500 تا 5000 تن متریك كه به تایید پالایشگاه رسیده باشد امكان پذیر می باشد. 4-3) فروشنده متعهد می گردد كالای مورد معامله را مطابق با مشخصات certificate of quality) به خریدار تحویل نماید. 6-3) گاز مایع این شركت به صورت گرم و نیمه فشرده تحویل می گردد. 4)) نحوه محاسبه كمیت و كیفیت 2-4) خریدار موظف است بازرس/شركت بازرسی مستقل مورد تایید خود را زمان بارگیری و محاسبه مقادیر كمی و كیفی ،‌با نامه كتبی معرفی و به محل اعزام نماید . در صورت عدم اعزام نماینده از طرف خریدار ،‌محاسبات كمی و كیفی مقادیر تحویلی توسط فروشنده مورد تایید خریدار خواهد بود . 5-6) مورد معامله این قرارداد صرفا برای صادرات به خریدار واگذار گردیده و خریدار مجاز به مصرف ،‌توزیع و فروش در داخل كشور نمی باشد . 6)) الزامات عمومی 1-6) ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل كد اقتصادی ،‌شناسه ملی ،‌آخرین تغییرات روزنامه رسمی ،‌آدرس ،‌شماره تلفن و دورنگار ،‌كدپستی برای شركت های داخلی یا مشابه این موارد برای شركت های ثبت شده در خارج از كشور الزامی می باشد . 4-6) كالای خریداری شده توسط كلیه شركتهای داخلی و خارجی با نام شركت پالایش نفت لاوان اظهار خواهد شد برای اطلاع از شرایط کامل فروش گاز ال پی جی توسط پالایشگاه لاوان به بورس انرژی ایران مراجعه فرمایید. جهت ارجاع کارگزاری خرید به اوپاپ لازم است خریدار مدارک شرکتی خود را بزبان انگلیسی ترجمه و به تایید سفارت ایران رسانده و همراه با تایید مالی و کپی پاسپورت و تعهدنامه خرید برای ما ارسال نمایند.

مشخصات گاز ال پی جی لاوان

مشخصات گاز ال پی جی لاوان :
گاز مایع ال پی جی
تولید پالایشگاه لاوان
اتان 0.2
پروپان 20-30 درصد
بوتان 70-80 درصد
هیدروژن صفر
مرکاپتان سولفور 0.23
گرم و نیم فشرده
معرفی می گردد

روسیه
غلات کردستان
1000 تن
تحویل گمرک انزلی

قیمت هرتن غلات کردستان بروز
جديد ترين محصولات

امارات
بشکه فلزی خارجی
500000 عدد
تحویل درب انبار بندر عباس

قیمت هرعدد بشکه فلزی خارجی 450000 تومان
 ^