لیست قیمت نفت و گاز
محصول
قیمت
اینکوترمز
LPG ستاره خلیج فارس
429.5
انبار کارخانه بندرعباس
MTBE داخلی
بروز
درب انبار فروشنده
بنزن
--
درب کارخانه اصفهان
بنزین A95 ترکمنستان
610 دلار
سیف انرلی
بنزین A95 روسیه
555 دلار
سیف انزلی
بنزین EPC A97
695 دلار
درب انبار فروشنده
بیو دیزل
--
درب انبار فروشنده
پارافین 1-3 درصد
استعلام
درب کارخانه تهران
حلال 402 تبریز
433 دلار
درب کارخانه تبریز
حلال 402 اصفهان
446.5 دلار
درب انبار اصفهان
حلال 402 برای پاکستان
577 دلار
DAT گمرک سهلان
حلال 402 بندر عباس
493 دلار بانک مرکزی
درب انبار فروشنده
حلال 402 خصوصی
600 دلار
انبار کارخانه تهران
حلال 402 شیراز
417 دلار مرکزی
درب انبار شیراز
ریفورمیت
2800 تومان
درب کارخانه تبریز
سوخت جت ATK
570 دلار
درب کارخانه تبریز
قیر پاسارگاد
3100000 تومان
درب کارخانه تبریز
قیر محلول MC250
--
درب کارخانه تبریز و اراک
گاز ال پی جی آبادان
495 دلار
درب انبار فروشنده
گاز ال پی جی پارس جنوبی
آرامکو منهای 65 دلار
درب کارخانه پارس جنوبی
گاز ال پی جی سرخون
450 دلار
درب انبار بندرعباس
گاز ال پی جی سنگ بست
390 دلار
درب کارخانه مشهد
گاز ال پی جی شازند
390 دلار
درب کارخانه اراک
گاز ال پی جی فجر جم
385 دلار
درب کارخانه بوشهر
گاز ال پی جی قزاقستان
Argus +15 دلار
ایستگاه ریلی حیرتان
گاز ال پی جی لاوان
Aramco -20
فوب لاوان
گاز مایع پارس جنوبی
آرامکو منهای 40 دلار
فوب بندر عسلویه
گازوئیل اصفهان
670 دلار
درب کارخانه اصفهان
گازوئیل تبریز
510 دلار
درب کارخانه تبریز
گازوئیل ترکمنستان
620 دلار
ترمینال ریلی تورغندی
گازوئیل حیرتان
630 دلار
DAT حیرتان
گازوئیل روسیه
طبق توافق حضوری
فوب یا مخزن بنادر روسیه
گازوئیل روسیه
زیر پلت مقصد
سیف کلیه بنادر
گازوئیل سیف انزلی
430 دلار
CIF انزلی
گازوئیل فوب بندرعباس
PG Platts - 14 USD
فوب بندر عباس
گازوئیل کردستان افغانستان
486 دلار
محل مخازن بندرعباس
گازوئیل نخجوان
530 دلار
DAT نخجوان
مازوت 280 داخلی
14,684 ریال
درب کارخانه جنوب
مازوت 380 اسپات
321 دلار
درب کارخانه تبریز
مازوت 380 اصفهان
253 دلار
درب کارخانه اصفهان
مازوت 380 فوب بندر عباس
PG Platts - 15 USD
فوب بندر عباس
مازوت کردستان
PG Platts - 30 USD
فوب بندر امام
میعانات گازی
52 دلار
فوب عسلویه
نفت خام سبک
59.50 دلار آسیا
فوب خارک
نفت سفید
730 دلار
درب انبار رشت
نفت سفید فوب
705 دلار
فوب بندر عباس
نفتای سنگین لاوان
PG Platts - 40 USD
فوب جزیره لاوان
هیدرو کربور سبک A96
675 دلار
درب کارخانه اصفهان ، تهران
هیدروکربور 2000 پی پی ام
550 دلار
زیر دوش کارخانه
لیست قیمت کشاورزی و دامداری
محصول
قیمت
اینکوترمز
لیست قیمت پتروشیمی
محصول
قیمت
اینکوترمز
لیست قیمت سرمایه و تجارت
محصول
قیمت
اینکوترمز
 ^