بنزین A95 روسیهبرند: روسیه

پیشنهاد فروش: بنزین A95 روسیه

مشخصات: بنزین اکتان 95 ، تولید روسیه ، چگالی 785، رون 95 ، مون 85 ،سرب 0، سولفور0.005 ،رنگ شفاف و روشن ، بنزن ماکزیمم 1،

مقدار: 15000تن

تحویل: سیف انزلی

تاریخ آگهی: 2018/02/28

زمان تحویل: ده روزه

اعتبار: اولین خریدار

قیمت هر تن  بنزین A95 روسیه 555 دلار 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 بنزین A95 روسیه
بنزین اکتان 95 ، تولید روسیه ، چگالی 785، رون 95 ، مون 85 ،سرب 0، سولفور0.005 ،رنگ شفاف و روشن ، بنزن ماکزیمم 1،
کاربردهای بنزین A95 روسیه : بنزین اکتان 95 بدون سرب برای مصرف در موتورهای بنزینی و جهت ترانزیت و صادرات به کردستان عراق
بنزین روسیه برای کردستان عراق بنزین روسیه تحویل بنرد انزلی واردات بنزین روسیه برای کردستان کارگزاری خرید اوپاپ آماده پذیرش کارگزاری خرید بنزین از مبداء روسیه می باشد. پیشنهاد حاضر برای یم محموله آماده قرارداد می باشد و ادامه دار بودن آن معلوم نیست. بنزین روسیه از کیفیت بالایی مناسب با استانداردهای اروپایی می باشد. بنزین برای این سفارش در مخازن روسیه دپو می باشد و چهار فروند کشتی هم برای حمل آن قرارداد شده است. سفارش آماده بارگیری فوری از مبداء روسیه می باشد. فروشنده بعد از تعهد خرید توسط خریدار و سپردن تضمین خرید مدارک بار را رویت میدهد و سپس برای عقد قرارداد فروش بنزین روسیه اقدام میکند. پیشنهاد تامین بنزین اکتان 95 نام محصول : بنزین اکتان 95 کشور مبداء : روسیه مشخصات : طبق برگ ضمیمه بسته بندی : فله مقدارسفارش : 15000 تن محل تحویل : بندر انزلی با ترم سیف شروع تحویل و مدت زمان تحویل : اولین محموله زیر ده تحویل می گردد . محموله های تحویلی : در ظرفیتهای 3750 تنی تحویل می گردد ضمانت پرداخت : به صورت سپرده صرافی برای 10000 تن سپرده صرافی در صرافی مورد قبول فروشنده در ایران یا در سلیمانیه می باشد. پرداخت : پرداخت ارزش هر محموله کشتی پس از تحویل بار و مدارک بار و پس از آنالیز کیفی در مقصد صورت میگیرد بازرسی کیفی و کمی : بازرسی کیفی و کمی در مقصد به هزینه خریدار صورت می گیرد. خریدار متعهد است از قبل مطابقت آنالیز اعلامی را با قوانین گمرک مرزی عراق تطبیق داده باشد. قیمت : قیمت بنزین برای هر تن برابر با 555 دلار تحویل بندر انزلی با ترم سیف می باشد. کارگزاری : ده دلار برای هر تن در قیمت لحاظ گشته است . مراحل انجام قرارداد : 1. تایید این پیشنهاد روی سر برگ خریدار و تعهد به خرید با این شرایط بدون هیچ تغییر 2. ارائه رزومه و تایید مالی 3. سپردن کارمزد کارگزاری در صرافی به ذینفعی کارگزاران قبل از معرفی به فروشنده 4. ملاقات با فروشنده و رویت اسناد مالکی کالا ب صورت اجاره مخازن در روسیه و اجاره چهار فروند کشتی 5. امضاء قرارداد با شرایط و قیمت فوق 6. سپردن ارزش قرارداد معادل ده هزار تن در صرافی برابر با 5550000 دلار آمریکا 7. تحویل بار طبق قرارداد 8. آزاد سازی پول به ذینفعی فروشنده و کارگزاران

مشخصات بنزین A95 روسیه

مشخصات بنزین A95 روسیه :
بنزین اکتان 95
تولید روسیه
چگالی 785
رون 95
مون 85
سرب 0
سولفور0.005
رنگ شفاف و روشن
بنزن ماکزیمم 1
معرفی می گردد

روسیه
جو دامی
3000 تن
تحویل CFR انزلی

قیمت هرتن جو دامی 213 دلار
جديد ترين محصولات

شرکت ملی نفت
نفت خام سنگین
یک میلیون بشکه
تحویل فوب خارگ

قیمت هربشکه نفت خام سنگین 46.19 مقصد آسیا
 ^