ریفورمیتبرند: پالایشگاه تبریز

پیشنهاد فروش: ریفورمیت

مشخصات: خوراک ریفورمیت، تولید پالایشگاه تبریز، چگالی 770 تا 810، فشار بخار سیال 27 ، رون 87 تا 98 ، نقطه جوش ابتدایی 45 ، نقطه جوش انتهایی 215 ، پارافین 22 تا 34،اولفین 0.5 تا 2، نفتن 2تا 5، بنزن 0 تا 1.1 ، آروماتیک 59-74 ،

مقدار: 7000000لیتر

تحویل: درب کارخانه تبریز

تاریخ آگهی: 2018/06/29

زمان تحویل: ده روزه

اعتبار: اعتبار دارد

قیمت هر لیتر  ریفورمیت 2800 تومان 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 ریفورمیت
خوراک ریفورمیت، تولید پالایشگاه تبریز، چگالی 770 تا 810، فشار بخار سیال 27 ، رون 87 تا 98 ، نقطه جوش ابتدایی 45 ، نقطه جوش انتهایی 215 ، پارافین 22 تا 34،اولفین 0.5 تا 2، نفتن 2تا 5، بنزن 0 تا 1.1 ، آروماتیک 59-74 ،
کاربردهای ریفورمیت : خوراک ریفورمیت جهت تولید بنزین با اکتان بالا مورد مصرف پالایشگاهای تولید بنزین می باشد.
ریفورمیت خوراک ریفورمیت ریفورمیت جهت صادرات کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش سفارش جهت تامین خوراک ریفورمیت از تولید کنندگان بنزین و صادر کنندگان می باشد. قیمت ریفورمیت فقط در تاریخ آگهی اعتبار دارد. قیمت ریفورمیت 2800 تومان برای هر لیتر جهت مصرف در داخل کشور می باشد. قیمت جهت صادرات پس از دریافت آخرین بارنامه از خریدار همراه درخواست اعلام میگردد. شرایط عرضه داخلی ریفورمیت در بورس انرژی ایران : خريداران مي بايست 10 درصد پيش پرداخت خريد را قبل از شروع عرضه پرداخت نمايند. 1- ارائه پروانه بهره برداری مرتبط، كد شناسنانه ملی و كد اقتصادی الزامی است. 2- مبلغ 109 ر به عنوان هزينه توزين و بارگيری به ازاي هر ليتر/كيلوگرم و 9% ماليات بر ارزش افزوده به قيمت هاي مربوطه افزوده مي شود. 3- واريز مبلغ 10 % ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت الزامي است. 4- محموله های عرضه شده صرفا جهت مصارف داخلی مي باشد. در صورت اختلط، تركيب يا استحصال فرآورده هاي ديگر و صادرات محصولات مشابه و يا صادرات خود كالای خريداري شده، مابه التفاوت قيمت فروش مصارف داخلی و صادراتي از خريدار اخذ خواهد شد. 5- شركت هاي خريدار مي بايست گواهي بروز رساني ثبت ماليات ارزش افزوده )حاوي كد پستي و شناسه ملي شركت( ارائه نمايند. 6- زمان بندي تحويل با هماهنگي شركت پاليش نفت تبريز و با توجه به شرايط عملياتي انجام خواهد شد. 7- شماره حساب پالايش نفت تبريز جهت واريز ماليات بر ارزش افزوده و هزينه توزين و بارگيری 2111100030 نزد بانك ملت شعبه مركزی تبريز مي باشد. 8- خريداران مكلف هستند هزينه توزين و بارگيری و ماليات بر ارزش افزوده را در طي مهلت قانونی تسويه پرداخت نمايند و در صورت عدم تسويه در مهلت قانونی مشمول جريمه تاخير و فسخ از سمت فروشنده خواهند شد، كليه عواقب به عهده خريداران خواهد بود. 9- خريداران مي بايست پس از تحويل محموله خريداري شده، طي نامه اي تاييد كمی و كيفی محموله خريداري شده را به شركت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسويه وجوه و كارگزار فروشنده اعلام نمايند. 10- فرآورده ها فقط به پيمانكاران حمل دارای مجوز از طرف پاليش نفت تبريز تحويل خواهد گرديد. جهت سفارش ریفورمیت جهت صادرات خریدار لازم است مدارک ثبت شرکت ،تایید مالی ،رزومه و آخرین بارنامه خریداری نموده خود ، کپی پاسپورت ، تقاضا برای شرکت ملی پخش و پالایش ، تقاضا برای کارگزاری اوپاپ ارائه و سپس با کارگزاری اوپاپ قرارداد کارگزاری خرید امضاء نمایند. معرفی ریفورمیت : ریفورمیت به عنوان خوراک برای تولید بنزین با اکتان بالا بکار می رود. ریفورمیت از فرایند واحد ریفورمینگ نفتای سنگین در پالایشگاه بدست می آید. نفتای سنگین حاصل از جدا سازی نفتای سبک و سنگین پس از احتصال نفت خام در برج تقطیر برای تولید ریفورمینگ به واحد فورمینگ ارسال می گردد تا بعد از سولفورزدایی و رطوبت زدایی و سبک سازی برای تولید بنزین آماده گردد.

مشخصات ریفورمیت

مشخصات ریفورمیت :
خوراک ریفورمیت
تولید پالایشگاه تبریز
چگالی 770 تا 810
فشار بخار سیال 27
رون 87 تا 98
نقطه جوش ابتدایی 45
نقطه جوش انتهایی 215
پارافین 22 تا 34
اولفین 0.5 تا 2
نفتن 2تا 5
بنزن 0 تا 1.1
آروماتیک 59-74
معرفی می گردد

2000 PPM
هیدروکربور 2000 پی پی ام
2000 تن
تحویل زیر دوش کارخانه

قیمت هرتن هیدروکربور 2000 پی پی ام 550 دلار
جديد ترين محصولات

تانکر حمل سوخت
500 ماشین
تحویل مبدا کرمانشاه و اصفهان

قیمت هرماشین تانکر حمل سوخت کرایه عرف روز
 ^