نفت سفید فوببرند: پالایشگاه بندر عباس

پیشنهاد فروش: نفت سفید فوب

مشخصات: نفت سفید تولید پالایشگاه بندر عباس، فلش پوینت 43، نقطه جوش نهایی 275، ناخالص ها 2 ، چگالی 820، رنگ 25، سولفور 0.15 درصد، بی رنگ و بو

مقدار: 25000تن

تحویل: فوب بندر عباس

تاریخ آگهی: 2019/05/21

زمان تحویل: ده روزه

اعتبار: قابل تامین

قیمت هر تن  نفت سفید فوب 625 دلار 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 نفت سفید فوب
نفت سفید تولید پالایشگاه بندر عباس، فلش پوینت 43، نقطه جوش نهایی 275، ناخالص ها 2 ، چگالی 820، رنگ 25، سولفور 0.15 درصد، بی رنگ و بو
کاربردهای نفت سفید فوب : نفت سفید تولید ایران جهت صادرات و مصرف برای پالاییش مجدد و تولید بنزین و یا برای مصرف مستقیم برای گرمایش و روشنایی
تامین نفت سفید از ایران جهت صادرات کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش کارگزاری خرید نفت سفید از واردکنندگان و صادر کنندگان نفت سفید از ایران میباشد. قیمت نفت سفید فقط در تاریخ آگهی اعتبار دارد. پرداخت قیمت نفت سفید به صورت ارزی در حساب خارجی فروشنده صورت می گیرد. شرایط فروش نفت سفید توسط پالایشگاه بندر عباس : - حداقل خرید جهت تحویل و برداشت 25000 تن میباشد و سفارشات خرید بایستی ضریبی از 1000 تن باشد. 1- نحوه تسویه بصورت ریالی / ارزی(به اختیار فروشنده) و تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای می باشد. 2- مبنای تحویل فرآورده، ارتفاع عملی مخازن پالایشگاه بندرعباس میباشد. 3- -پالایشگاه بندرعباس، پس از تحویل فرآورده به خریدار، هیچگونه مسئولیتی در قبال نحوه استفاده، حمل ونقل و موارد دیگر را ندارد. 4- میزان برداشت (تحویل) محصول عرضه شده نفت سفید فوب بندرعباس، به میزان 35.000 تن5%+- با ضریب عملیاتی می باشد. 5- فرآورده مذكور در یك محموله عرضه و بارگیری خواهد شد. 6- مشخصات فرآورده عرضه شده مطابق امیدنامه می باشد. 7- حداكثر زمان برداشت كل فرآورده خریداری شده 30 روز پس از روز معامله بوده و خریدار می بایست طی این مدت اقدامات مقتضی جهت اخذ تاییدیه دوره برداشت و هماهنگی جهت اعزام شناور و بارگیری فرآورده را معمول دارد. 8- دوره برداشت 2 هفته بوده و خریدار و فروشنده نسبت به برداشت محموله در دوره 2 روزه توافق خواهند نمود. تبصره:بدیهی است خریدار می بایست مشخصات كشتی مورد قبول را جهت بارگیری محموله به فروشنده كتبا اعلام تاییدیه مربوط را دریافت نماید. 9- ملاك ثمن معامله، بر اساس قیمت (پریمیوم/دیسكانت) كشف شده در روز معامله در بورس انر‍‍ژی و برمبنای قیمتهای (Kerosene persian Glf) در اطراف تاریخ بارنامه می باشد. 10- تسویه وجه معامله در شرایط خارج از پایاپای بصورت نقدی به شماره حساب پالایش نفت بندرعباس(كه متعاقبا اعلام خواهد شد) و یا بصورت اعتباری با ارائه ضمانتنامه معتبر بانكی انجام می ذیرد 11- قیت معامله براساس میانگین 5 نرخ نفت سفید(Kerosene) فوب خلیج فارس در نشریه Platts در اطراف تاریخ بارنامه به صورت 3 نرخ قبل و 2 نرخ بعد از بارنامه به اضافه پریمیوم كشف در روز معامله می باشد.در صورت تعطیلی روزهای مذكور، نرخ در روز بعد ملاك خواهد بود. 12- تسویه كامل بهای معامله، بر اساس متوسط نرخ تسعیر ارز در سامانه سنا در روز اطراف بارنامه (میانگین سه نرخ قبل و دو نرخ بعد از روز بارنامه) محاسبه می گردد. در صورت تعطیلی روزهای مذكور، نرخ روز بعد ملاك عمل خواهد بود. 13 - فروشنده اختیار دارد مبلغ معامله را به صورت ارزی با خریدار تسویه نماید كه در این صورت سیاهه ارزی به خریدار ارسال خواهد شد و خریدار موظف است مبلغ مذكور را به حسابهای شركت توسط فروشنده اعلام خواهد شد واریز نماید. 14- اظهارنامه به نام خریدار صادر می گردد. 15 - مبنای قیمت نفت سفید عرضه شده جهت واریز 10% پیش پرداخت و سایر هزینه های جانبی بصورت علی الحساب، بر اساس آخرین قیمت FOB خلیج فارس نفت سفید در نشریه پلاتس به ازای هر تن 705 دلار میباشد. 16- قیمت كالا بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام گردیده و علاوه بر مبلغ كالا، 16 درصد بابت مالیات و عوارض برارزش افزوده، بر اساس قوانین و مقررات موجود، میباست توسط خریدار به حساب شماره 78802568 بانك رفاه كارگران، بنام پالایشگاه بندرعباس واریز شود. 17- در صورتیكه به این قرارداد پس از استعلام از امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده تعلق نگیرد مبالغ وصول شده بر ارزش افزوده، عینا به خریدار مسترد میگردد. 18 - تحویل نفت سفید از طریق كشتی با مشخصات حداقل ظرفیت 25.000 تن و حداكثر 35.000 تن، حداكثر آبخور 13متر وحداكثر طول كشتی 200 متر در اسكله فولاد می باشد. 19- تامین كشتی و كلیه موارد مربوط به آن با خریدار است خریدار حداقل یك هفته قبل از دوره پهلو دهی كشتی، هماهنگی لازم را با فروشنده انجام دهد تا بر اساس زمان تخصیص یافته نسبت به هلو دهیكشتی اقدام گردد. 20- كلیه مسئولیتها و هزینه های متعلقه اعم از پهلودهی و اشغال اسكله، هزینه های مربوط به عوارض بندری كشتی و كالا، گمركی، بازرگانی و كشتیرانی بر عهده خریدار است. 21 - بیمه كشتیرانی، محموله و سایر موارد مربوطه، من جمله موارد مربوط به بارگیری و حمل و هزینه به عهده خریدار میباشد. 22 - شركت پالایش نفت بندرعباس تعهدی در زمینه آلودگی دریایی كشتی حامل فرآورده ندارد و در صورت بروز هرگونه مشكل در این خصوص، خریدار میبایست هزینه های مربوطه را تقبل و رداخت نماید. 23 - رعایت الزامات زیست محیطی مربوط به نقل و انتقال سوخت و مواد نفتی مطابق دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت نفت و سازمان محیط زیست توسط شركت خریدارو یا شركت حمل كننده اجباری بوده و فروشنده مسئولیت بروز حادثه زیست حیطی و یل هرگونه آلودگی نفتی ناشی از عملكرد كشتی های حامل فرآورده را از خود سلب و ساقط نموده و مسئولیت آن بر عهده خریدار می باشد. 24- رعایت و مسئولیت كلیه ضوابط و مقررات مربوط به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران من جمله مقرارت مربوط به پولشویی و سایر موارد حاكمه بر عهده خریدار می باشد. 25 - ارقام كمی و كیفی بر اساس اسناد صادر شده از سوی فروشنده، ملاك كلیه محسبات بوده و خریدار میبایست در زمان بارگیری، بارزس مستقل و یا نماینده خود را جهت نظارت معرفی نماید. 26- هرگونه عواقب ناشی از عدم اجرای بندهای فوق بر عهده خریدار میباشد. 27 - اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، بر عهده خریدار خواهد بود. بدیهی است این شركت همكاری لازم را با خریدار بعمل خواهد آورد. مراحل خرید نفت سفید توسط کارگزاری اوپاپ: 1- درخواست برای کارگزار اوپاپ و تایید قیمت روز و شرایط کارخانه 2- ارائه کلیه مدارک لازم برای خرید از پالایشگاه 3- سپردن تعهد خرید بابت کارگزاری خرید و مشاوره بازرگانی 4- پیگیری سفارش و اخذ سهمیه و پروفرما لطفا جهت شروع پذیرش سفارش درخواست خود را همراه با آخرین بارنامه خود و در صورت نبود همراه تایید مالی و کپی پاسپورت ارسال فرمایید.

مشخصات نفت سفید فوب

مشخصات نفت سفید فوب :
نفت سفید تولید پالایشگاه بندر عباس
فلش پوینت 43
نقطه جوش نهایی 275
ناخالص ها 2
چگالی 820
رنگ 25
سولفور 0.15 درصد
بی رنگ و بو
معرفی می گردد

قزاقستان
گاز ال پی جی قزاقستان
2000 تن
تحویل ایستگاه ریلی حیرتان

قیمت هرتن گاز ال پی جی قزاقستان Argus +15 دلار
جديد ترين محصولات

تانکر حمل سوخت
500 ماشین
تحویل مبدا کرمانشاه و اصفهان

قیمت هرماشین تانکر حمل سوخت کرایه عرف روز
 ^