بنزنبرند: پتروشیمی اصفهان

پیشنهاد فروش: بنزن

مشخصات: بنزن ، تولید پتروشیمی اصفهان، خلوص 99.90 ، غر اروماتیکها 0.07، تولوئین 0.015 ، دامنه جوش 80 درجه سانتیگراد، ظاهر روشنم بدون رسوب و تیرگی ، سولفور جداکثر1 درصد ،رنگ حداکثر 10، اسیدیته صفر، وزن مخصوص 0.882 تا 0و886 ، نقطه انجماد 5.35، فشار بخار 3.3

مقدار: 2000تن

تحویل: درب کارخانه اصفهان

تاریخ آگهی: 2018/09/15

زمان تحویل: فوری

اعتبار: محدود

قیمت هر تن  بنزن -- 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 بنزن
بنزن ، تولید پتروشیمی اصفهان، خلوص 99.90 ، غر اروماتیکها 0.07، تولوئین 0.015 ، دامنه جوش 80 درجه سانتیگراد، ظاهر روشنم بدون رسوب و تیرگی ، سولفور جداکثر1 درصد ،رنگ حداکثر 10، اسیدیته صفر، وزن مخصوص 0.882 تا 0و886 ، نقطه انجماد 5.35، فشار بخار 3.3
کاربردهای بنزن : بنزن جهت تولید بنزین و افزودن اکتان بنزین و در صنایع تولید پلیمرها و رنکها و افزودنیها و سموم کاربرد دارد
بنزن تولید اصفهان جهت صادرات کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش کارگزاری خرید بنزن جهت صادرات می باشد. مقدار بنزن این آگهی یک پارت دو هزار تنی می باشد. قیمت بنزن پس از درخواست کتبی استعلام و اعلام میگردد. محموله بنزن صاحب خصوصی دارد و طرف قرارداد یک شرکت بازرگانی می باشد و به صورت حواله واگذار می گردد. مراحل و شرایط فروش بنزن : 1- درخواست و تایید مالی از خریدار 2- امضاء کارگزار خرید و سپردن تعهد خرید 3- قرارداد با فروشنده 4- صدور حواله 5- استعلام حواله و پرداخت بنزن که از نفت خام استخراج و تولید می شود یکی از افزودنی های اصلی بنزین می باشد و در صنایع پلاستیک سازی و الیاف مصنوعی و رزین ها ، روغن های الاستیک ، رنگها ، افزدونیها و تولید سموم و برخی دارو ها بکار می رود .

مشخصات بنزن

مشخصات بنزن :
بنزن
تولید پتروشیمی اصفهان
خلوص 99.90
غر اروماتیکها 0.07
تولوئین 0.015
دامنه جوش 80 درجه سانتیگراد
ظاهر روشنم بدون رسوب و تیرگی
سولفور جداکثر1 درصد
رنگ حداکثر 10
اسیدیته صفر
وزن مخصوص 0.882 تا 0و886
نقطه انجماد 5.35
فشار بخار 3.3
معرفی می گردد

روسنفت
گازوئیل روسیه
1200000 تن
تحویل فوب یا مخزن بنادر روسیه

قیمت هرتن گازوئیل روسیه طبق توافق حضوری
جديد ترين محصولات

حواله ارزی صرافی
یک میلیون یورو
تحویل مقصد مشتری

قیمت هریورو حواله ارزی صرافی قیمت روز
 ^