بنزین شازند اراکبرند: پالایشگاه شازند اراک

پیشنهاد فروش: بنزین شازند اراک

مشخصات: مشخصات بنزین اکتان 95 ، تولید پالایشگاه شازند اراک،باکتان 95 ، مون و رون 85-95 ، درصد بنزن 1، سولفور 50PPM ،اسیدیته 3 ، رنگ سبز ، بدون سرب ، نقطه چوش ابتدایی 40 و نقطه جوش انتهایی 215 ، آروماتیک 35، الفین 18،فشار بخار 60-70، دانسیته 0.765

مقدار: 1000تن

تحویل: درب کارخانه اراک

تاریخ آگهی: 2019/11/15

زمان تحویل: فوری

اعتبار: قابل تامین

قیمت هر تن  بنزین شازند اراک 645 دلار 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 بنزین شازند اراک
مشخصات بنزین اکتان 95 ، تولید پالایشگاه شازند اراک،باکتان 95 ، مون و رون 85-95 ، درصد بنزن 1، سولفور 50PPM ،اسیدیته 3 ، رنگ سبز ، بدون سرب ، نقطه چوش ابتدایی 40 و نقطه جوش انتهایی 215 ، آروماتیک 35، الفین 18،فشار بخار 60-70، دانسیته 0.765
کاربردهای بنزین شازند اراک : بنزین اکتان 95 با کیفیت بالا جهت صادرات به کردستان عراق و ارمنستان
پیشنهاد فروش بنزین کارگزاری خرید اوپاپ با شرایط ذیل آماده تامین بنزین جهت صادرات به کردستان عراق می باشد. 1. نام محصول : بنزین اکتان 95 شازند اراک 2. تولید کننده : پالایشگاه شازند اراک 3. مشخصات محصول : طبق برگ ضمیمه 4. بسته بندی : به صورت فله 5. مقدار سفارش : 1000 تن 6. قیمت درب کارخانه 645 دلار برای هر تن در تاریخ اگهی شرایط فروش : الف - خرید با پیشپرداخت بحساب کارخانه: ترم تحویل درب کارخانه شازند اراک پرداخت ارزش کل حواله بنزین بحساب کارخانه قیمت نهایی و دقیق پس از ارائه تایید مالی و درخواست و کپی پاسپورت و مدارک ثبت شرکت اعلام می گردد ب- خرید با سپرده صرافی ترم تحویل : تحویل در مقصد پس از تایید کیفیت توسط گمرک عراق قیمت :735 دلار هر تن تحویل در اربیل یا سلیمانیه (به تاریخ اگهی توجه کنید) قیمت به میزان سپرده ثابت می ماند و مجددا بروز می گردد پرداخت : پرداخت ارزش هر محموله با ارز دلار در مرزکردستان و پس از ترخیص گمرکی تضمین پرداخت : سپرده صرافی معادل 1000 تن به ذینفعی فروشنده که فقط به صرافی فروشنده در اربیل سپرده می شود ضمانت حسن انجام قرارداد از سوی هر دو طرف :5 درصد ارزش قرارداد که نقدا به صرافی سپرده می گردد شروع تحویل: ظرف ده روز از تاریخ سپ ردن وجه در صرافی مراحل کار: 1.ارائه درخواست وآخرین بارنامه و تایید مالی برای 1000 تن و مدارک ثبت شرکت 2.توافق روی شرایط 3- سپردن وجه کمیسیون در صرافی 3.اخذ پروفرما یا معرفی به فروشنده خصوصی جهت امضاء قرارداد

مشخصات بنزین شازند اراک

مشخصات بنزین شازند اراک :
مشخصات بنزین اکتان 95
تولید پالایشگاه شازند اراک
باکتان 95
مون و رون 85-95
درصد بنزن 1
سولفور 50PPM
اسیدیته 3
رنگ سبز
بدون سرب
نقطه چوش ابتدایی 40 و نقطه جوش انتهایی 215
آروماتیک 35
الفین 18
فشار بخار 60-70
دانسیته 0.765
معرفی می گردد

ایران
پلی اتیلن سبک خطی
2000 تن
تحویل درب کارخانه ماهشهر

قیمت هرتن پلی اتیلن سبک خطی قیمت مصوب
جديد ترين محصولات

تانکر حمل سوخت
500 ماشین
تحویل مبدا کرمانشاه و اصفهان

قیمت هرماشین تانکر حمل سوخت کرایه عرف روز
 ^