ارز یورو خارجیبرند: یورو

پیشنهاد فروش: ارز یورو خارجی

مشخصات: ارز یورو ، با منشاء خارجی معتبر، پرداخت به صورت حواله با سویفت،دریافت معادل آن در ایران به صورت حواله بانکی ، مناسب گزینه واردات با ارز متقاضی و یا واردات بدون انتقال ارز

مقدار: سی میلیونیورو

تحویل: حواله بانکی بحساب خریدار

تاریخ آگهی: 2018/09/16

زمان تحویل: فوری

اعتبار: قابل تامین

قیمت هر یورو  ارز یورو خارجی معادل ارز ثانویه 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 ارز یورو خارجی
ارز یورو ، با منشاء خارجی معتبر، پرداخت به صورت حواله با سویفت،دریافت معادل آن در ایران به صورت حواله بانکی ، مناسب گزینه واردات با ارز متقاضی و یا واردات بدون انتقال ارز
کاربردهای ارز یورو خارجی : تامین ارز یورو برای صادرکنندگان و وارد کنندگان کالا که به ارز یورو در خارج از کشور نیاز دارند
تامین ارز یورو خارجی تامین ارز یورو با منشاء خارجی جهت واردات و صادرات کالا از ایران مناسب گزینه وارات با ارز متقاضی و یا واردات بدون انتقال ارز متقاضیان ارز یورو می توانند نیازهای ارزی خود جهت صادرات و واردات را با نرخ ارز ثانویه تامین نمایند. پیشنهادی جهت تامین ارز یورو از خارج از ایران به شرح ذیل موجود است: ارز یورو با منشاء معتبر از حساب بانکی در بانکهای اروپا و استرالیا ارز یورو قابل واریز و حواله با سیستم سویفت به حساب متقاضی جهت ارسال حواله نیاز به معرفی صاحب ارز به عنوان فاینانسر در پروفرما می باشد مقدار حداقل سفارش : سی میلیون یورو دفعات لازم برای ارسال حواله : از یک تا ده حواله بسته به توافق طرفین و تایید بانک دو طرف شروع ارسال حواله : فوری پس از امضاء قرارداد قیمت ارز یورو : برابر با نرخ یورو در سامانه ارز ثانویه شرایط پذیرش سفارش جهت تامین ارز یورو: 1- ارائه پروفرمای صادره از سوی فروشنده کالا 2- ارایه کپی ثبت سفارش واردات یا صادرات 3- معرفی تامین کننده ارز به عنوان فاینانسر در قرارداد با فروشنده کالا 4- سپردن تعهد خرید معادل نیم درصد قرارداد قبل از معرفی به فروشنده ارز 5- ریال معادل در ایران به صورت چک تضمین شده بین بانکی یا واریز بحساب بانکی پرداخت می گردد 6- طرفین قرارداد یک تا دو درصد ضمانت حسن انجام قرارداد برای انجام کل سفارش صادر میکنند. روش و مراحل انجام تبادل ارز یورو با ریال : 1- سپردن تعهد انجام قرارداد قبل از معرفی به خریدار معادل نیم درصد به ذینفعی کارگزاری خرید 2- امضاء قرارداد و سپردن تضمین متقابل با خریدار 3- خریدار تضمین پرداخت بانک به بانک اعلام میکند یا چک تضمین شده صادر میکند 4- فروشنده ارز یورو وجه را بحساب خریدار در خارج از ایران واریز می کند 5- طرف ایرانی معادل ریالی آنرا بحساب فروشنده واریز می کند یا چک صادر شده را تحویل می دهد مدارک لازم : 1- ارائه درخواست همراه با تایید مالی به میزان سفارش 2- تایید شرایط و مراحل فوق در درخواست از دارندگان ارزهای خارجی در خارج از ایران که تمایل دارند با صادر کنندکان و واردکنندکان ایرانی تعامل داشته باشند دعوت به ارائه پیشنهادات خود می نماید.

مشخصات ارز یورو خارجی

مشخصات ارز یورو خارجی :
ارز یورو
با منشاء خارجی معتبر
پرداخت به صورت حواله با سویفت
دریافت معادل آن در ایران به صورت حواله بانکی
مناسب گزینه واردات با ارز متقاضی و یا واردات بدون انتقال ارز
معرفی می گردد

MTBE داخلی
2000 تن
تحویل درب انبار فروشنده

قیمت هرتن MTBE داخلی بروز
جديد ترين محصولات

کارخانه لوله و پروفیل اشتهارد
حواله لوله و پروفیل
1100 تن
تحویل درب کارخانه اشتهارد

قیمت هرتن حواله لوله و پروفیل 6300 تومان
 ^