گاز مایع پارس جنوبیبرند: پارس جنوبی

پیشنهاد فروش: گاز مایع پارس جنوبی

مشخصات: گاز مایع ال پی جی ، نسبت میکس پروپان به بوتان 70 به 30، فشار پرپان 200، اتان 0.2، خلوص پروپان 96 درصد ، خلوص بوتان 95درصد ، هیدروژن صفر ، سولفور 0.006 ، ناخالصی ها 2 درصد، گرم و نیم فشرده

مقدار: 44000تن

تحویل: فوب بندر عسلویه

تاریخ آگهی: 2019/09/17

زمان تحویل: بیست روزه

اعتبار: قابل تامین

قیمت هر تن  گاز مایع پارس جنوبی آرامکو منهای 40 دلار 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 گاز مایع پارس جنوبی
گاز مایع ال پی جی ، نسبت میکس پروپان به بوتان 70 به 30، فشار پرپان 200، اتان 0.2، خلوص پروپان 96 درصد ، خلوص بوتان 95درصد ، هیدروژن صفر ، سولفور 0.006 ، ناخالصی ها 2 درصد، گرم و نیم فشرده
کاربردهای گاز مایع پارس جنوبی : گاز ال پ جی مایع جهت استفاده در سیستم گرمایش ساختمانها ، سوخت کارخانجات، پخت و پز بکار می رود
گاز مایع ال پی جی صادراتی فروش گاز مایع صادراتی از مجتمع گاز پارس جنوبی به صورت دریایی کارگزاری خرید اوپاپ آماده پذیرش کارگزاری خرید گاز مایع ال پی جی جهت صادرات با ترم فوب و به صورت دریایی بوده و آماده همکاری با وارد کنندگان و صادرکنندگان گاز مایع ال پی جی می باشد. قیمت گاز ال پی جی فقط در تاریخ آگهی اعتبار دارد. قیمت گاز ال پی جی پارس جنوبی برابر یا قیمت گاز ال پی جی آرامکو در ماه سپتامبر منهای 40 دلار می باشد. قیمت گاز پروپان در آرامکو 350 دلار و بوتان 360 دلار می باشد. قیمت گاز ال پی جی آرامکو برای ماه سپتامبر 353 دلار برای هر تن با نسبت 70 درصد پروپان و 30 درصدد بوتان می باشد. قیمت گاز ال پی جی از پارس جنوبی با دیسکانت 40 دلار 313 دلار برای هر تن با ترم فوب عسلویه می باشد. پرداخت قیمت گاز ال پی جی پارس جنوبی با ارز خارجی و به حساب خارجی فروشنده صورت می گیرد. مشخصات گاز ال پی جی صادراتی با ترم فوب طبق برگ ضمیمه مشخصات و آنالیز ارائه شده می باشد. شرایط فروش گاز مایع ال پی جی توسط مجتمع گاز پارس جنوبی : 1- حداقل خريد جهت تحويل و برداشت 44000 تن مي باشد 2- مقصد صادرات گاز ال پی جی از پارس جنوبی : کلیه بنادر دریایی 3- نرخ برابری دلار به درهم به ازای هر دلار 3.67 درهم مي باشد. 4- قیمت نهايي بر اساس 70 %نرخ پروپان + 30 %نرخ بوتان CP ماه سپتامبر 2019 منتشره در نشريه PLATTS مي باشد. 5- محصول عرضه شده شامل 33000 تن پروپان و 11000 تن بوتان مي باشد. 6- خريدار بايستی جهت انجام مراحل انعقاد قرارداد فروش و هماهنگي های لازم به صورت كتبی به اين شركت معرفي شود 7- پرداخت بهاي كالا به صورت ارزی نقدی و خارج از كشور به حساب بانكی معرفی شده از طرف فروشنده یعنی از سوی شركت بازرگاني گاز ايران خواهد بود. 8- خريدار میبايست ارزش برآوردی كل محموله را پیش از شروع بارگیری بر اساس پیش فاكتور پرداخت نمايد. 9- صدور مجوز بارگیري منوط به واريز كل بهای محموله خواهد بود. 10- تحويل كالا به صورت FOB بندر عسلويه بوده و هزينه های بندري و كلیه هزينه های مترتب با بارگیری، كلا به عهده خريدار میباشد. 11- هزینه ترخیص و گمرك صادرات، هرگونه مالیات، بیمه و عوارض و حقوق دولتی يا محلی بر اساس قوانین و مقررات موضوعه به عهده خريدار می باشد. 12- در صورتی كه شركت خريدار ايراني و داخلی باشد ، علاوه بر هزينه های مندرج در بند 5 ،با توجه به اينكه اظهارنامه گمركی به نام خريدار خواهد بود، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز به عهده وي خواهد بود. 13- دوره بارگیری بر اساس توافقات بعمل آمده خواهد بود. 14- در صورت عدم برداشت به موقع محموله توسط خريدار در دوره زماني ابلاغ شده از طرف فروشنده، شركت بازرگانی گاز ايران مجاز خواهد بود نسبت به فسخ معامله يا تجديد نظر در قیمت و ساير شرايط آن و يا اخذ جريمه انفساخ تا سقف 10 درصد بهای معامله فسخ شده اقدام نمايد. 15- ساير شرايط مطابق قرارداد منعقده فیمابین خريدار و فروشنده خواهد بود مراحل خرید گاز ال پی جی : 1- درخواست برای کارگزاری اوپاپ 2- ارائه درخواست برای فروشنده همراه با مدارک ثبت شرکت و تایید مالی و کپی پاسپورت 3- امضاء قرارداد کارگزاری خرید و سپردن وجه کارگزاری خرید در صرافی 4- پیگیری سفارش جهت اخذ و صدور پروفرما

مشخصات گاز مایع پارس جنوبی

مشخصات گاز مایع پارس جنوبی :
گاز مایع ال پی جی
نسبت میکس پروپان به بوتان 70 به 30
فشار پرپان 200
اتان 0.2
خلوص پروپان 96 درصد
خلوص بوتان 95درصد
هیدروژن صفر
سولفور 0.006
ناخالصی ها 2 درصد
گرم و نیم فشرده
معرفی می گردد

حواله ارزی صرافی
یک میلیون یورو
تحویل مقصد مشتری

قیمت هریورو حواله ارزی صرافی قیمت روز
جديد ترين محصولات

تانکر حمل سوخت
500 ماشین
تحویل مبدا کرمانشاه و اصفهان

قیمت هرماشین تانکر حمل سوخت کرایه عرف روز
 ^