گاز LPG پارس دریاییبرند: پارس جنوبی

پیشنهاد فروش: گاز LPG پارس دریایی

مشخصات: گاز مایع ال پی جی ، نسبت میکس پروپان به بوتان 50 به 50، فشار پرپان 200، اتان 0.2، خلوص پروپان 96 درصد ، خلوص بوتان 95درصد ، هیدروژن صفر ، سولفور 0.006 ، ناخالصی ها 2 درصد، گرم و نیم فشرده

مقدار: 44000تن

تحویل: فوب بندر عسلویه

تاریخ آگهی: 2020/04/20

زمان تحویل: بیست روزه

اعتبار: قابل تامین

قیمت هر تن  گاز LPG پارس دریایی آرامکو منهای 30 دلار 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 گاز LPG پارس دریایی
گاز مایع ال پی جی ، نسبت میکس پروپان به بوتان 50 به 50، فشار پرپان 200، اتان 0.2، خلوص پروپان 96 درصد ، خلوص بوتان 95درصد ، هیدروژن صفر ، سولفور 0.006 ، ناخالصی ها 2 درصد، گرم و نیم فشرده
کاربردهای گاز LPG پارس دریایی : گاز ال پ جی مایع جهت استفاده در سیستم گرمایش ساختمانها ، سوخت کارخانجات، پخت و پز بکار می رود
گاز مایع ال پی جی صادراتی فروش گاز مایع صادراتی از مجتمع گاز پارس جنوبی به صورت دریایی کارگزاری خرید اوپاپ آماده پذیرش کارگزاری خرید گاز مایع ال پی جی جهت صادرات با ترم فوب و به صورت دریایی بوده و آماده همکاری با وارد کنندگان و صادرکنندگان گاز مایع ال پی جی می باشد. قیمت گاز ال پی جی فقط در تاریخ آگهی اعتبار دارد. الف : خرید با ال سی 1- قرارداد با شرکت بازرگانی 2- پرداخت با ال سی در خارج از ایران 3- تحویل با ترم فوب یا مقصد 4- تحویل در مقصد طبق توافق روی قیمت پذیرفته می شود 5- قیمت گاز ال پی جی :آرمکو منهای 15 دلار برای هر تن با ترم فوب ب- شرایط فروش گاز ال پی جی توسط مجتمع گازی پارس جنوبی: قيمت گاز ال پی جی بر مبناي ميانگين نرخ پروپان + بوتان CP ARAMCO در ماه برداشت منتشره در نشريه PLATTS مي باشد. قیمت گاز پروپان در سی پی عربستان برای ماه آوریل 2020 برابر با 230 دلار و برای بوتان برابر با 240 دلار می باشد. متوسط قیمت گاز ال پی جی در سی پی عربستان برای ماه آوریل با نسبت میکس 50 درصد پروپان و 50 درصد بوتان 235 دلار برای هر تن می باشد. قیمت گاز ال پی جی با ترم فوب با 30 دلار دیسکانت روی قیمت آرامکو در ماه مه محاسبه می گردد. پرداخت قیمت گاز ال پی جی پارس جنوبی با ارز خارجی و به حساب خارجی فروشنده صورت می گیرد. مشخصات گاز ال پی جی صادراتی با ترم فوب طبق برگ ضمیمه مشخصات و آنالیز ارائه شده می باشد. شرایط فروش گاز مایع ال پی جی توسط مجتمع گاز پارس جنوبی : 1- حداقل خريد جهت تحويل و برداشت 44000 تن مي باشد 2- مقصد صادرات گاز ال پی جی از پارس جنوبی : کلیه بنادر دریایی 3- نرخ برابری دلار به درهم به ازای هر دلار 3.67 درهم مي باشد. 4- قیمت نهايي بر اساس 50 درصد نرخ پروپان + 50 درصد نرخ بوتان CP ماه آوریل 2020 منتشره در نشريه PLATTS می باشد. 5- محصول عرضه شده شامل 50 درصد پروپان و 50 درصد بوتان مي باشد. 6- خريدار بايستی جهت انجام مراحل انعقاد قرارداد فروش و هماهنگي های لازم به صورت كتبی به اين شركت معرفي شود 7- پرداخت بهاي كالا به صورت ارزی نقدی و خارج از كشور به حساب بانكی معرفی شده از طرف فروشنده یعنی از سوی شركت بازرگاني گاز ايران خواهد بود. 8- خريدار میبايست ارزش برآوردی كل محموله را پیش از شروع بارگیری بر اساس پیش فاكتور پرداخت نمايد. 9- صدور مجوز بارگیري منوط به واريز كل بهای محموله خواهد بود. 10- تحويل كالا در محل تاسیسات فیداردر بندر عسلويه بوده و هزينه های بندري و كلیه هزينه های مترتب با بارگیری، كلا به عهده خريدار میباشد. 11- هزینه ترخیص و گمرك صادرات، هرگونه مالیات، بیمه و عوارض و حقوق دولتی يا محلی بر اساس قوانین و مقررات موضوعه به عهده خريدار می باشد. اوپاپ : هزینه دو مورد فوق حدود 12 تا 15 دلار ست 12- در صورتی كه شركت خريدار ايراني و داخلی باشد ، علاوه بر هزينه های مندرج در بند 5 ،با توجه به اينكه اظهارنامه گمركی به نام خريدار خواهد بود، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز به عهده وي خواهد بود. 13- دوره بارگیری بر اساس توافقات بعمل آمده خواهد بود. 14- در صورت عدم برداشت به موقع محموله توسط خريدار در دوره زماني ابلاغ شده از طرف فروشنده، شركت بازرگانی گاز ايران مجاز خواهد بود نسبت به فسخ معامله يا تجديد نظر در قیمت و ساير شرايط آن و يا اخذ جريمه انفساخ تا سقف 10 درصد بهای معامله فسخ شده اقدام نمايد. 15- ساير شرايط مطابق قرارداد منعقده فیمابین خريدار و فروشنده خواهد بود مراحل خرید گاز ال پی جی : 1- درخواست برای کارگزاری اوپاپ 2- ارائه درخواست برای فروشنده همراه با مدارک ثبت شرکت و تایید مالی و کپی پاسپورت 3- امضاء قرارداد کارگزاری خرید و سپردن وجه کارگزاری خرید در صرافی 4- پیگیری سفارش جهت اخذ و صدور پروفرما

مشخصات گاز LPG پارس دریایی

مشخصات گاز LPG پارس دریایی :
گاز مایع ال پی جی
نسبت میکس پروپان به بوتان 50 به 50
فشار پرپان 200
اتان 0.2
خلوص پروپان 96 درصد
خلوص بوتان 95درصد
هیدروژن صفر
سولفور 0.006
ناخالصی ها 2 درصد
گرم و نیم فشرده
معرفی می گردد

شرکت ملی پخش
نفت سفید دریایی
35000 تن
تحویل درب انبار بندر عباس

قیمت هرتن نفت سفید دریایی 502 دلار
جديد ترين محصولات

بشکه فلزی دست دو
6000 عدد
تحویل درب انبار شمال غرب

قیمت هرعدد بشکه فلزی دست دو 225000 تومان
 ^