حواله ارزی صرافیبرند:

پیشنهاد فروش: حواله ارزی صرافی

مشخصات: پذیرش حواله ارزی ، حواله ارزی نیمایی ، حواله ارزی جهت واردات، حواله ارزی با نرخ بازار

مقدار: یک میلیونیورو

تحویل: مقصد مشتری

تاریخ آگهی: 2019/06/19

زمان تحویل: فوری

اعتبار: قابل تامین

قیمت هر یورو  حواله ارزی صرافی قیمت روز  

ثبت سفارش

معرفی محصول

 حواله ارزی صرافی
پذیرش حواله ارزی ، حواله ارزی نیمایی ، حواله ارزی جهت واردات، حواله ارزی با نرخ بازار
کاربردهای حواله ارزی صرافی : انجام حواله های ارزی جهت واردات کالا و تبادل ارز یورو با ریال در ایران
خدمت صرافی خدمات حواله ارزی انجام حواله ارزی جهت واردات با پشتیبانی یک صرافی معتبر و فعال در سامانه نیما امکان تامین ارز از سامانه نیما و بازار آزاد و ارسال حواله های ارزی فراهم می باشد. حواله های ارزی های قابل تحویل در مقصد به صورت واریز بحساب بانکی متقاضی در خارج از کشور و یا پرداخت به صورت ارز یورو در خارج از ایران می باشد. از وارد کنندگان که متقاضی ارسال حواله ارزی می باشند دعوت میشود تقاضای خود را با ما درمیان بگذارند . از صادرکنندگان که ارز در خارج از ایران موجود دارند دعوت می گردد منابع خود را با ما درمیان بگذرند. انجام حواله هی ارزی در قالب قراردادهای بزرگ فراهم می باشد. صرافی های مجاز بانک مرکزی مجاز می باشند ارز مورد نیاز را از طریق سامانه نیما تامین نمایند و حسب خواست مشتری از طریق سیستم بانکی در خارج ز کشور بحساب متقاضیی ارز یورو حواله نمایند یا به صورت نقد در مقصد تحویل مشتری بدهند. جهت سفارش حواله ارزی نیاز است خریدار حدود یک درصد به عنوان تعهد خرید سپرده سازی نماید تا اقدام به هماهنگی با صراف جهت تامین و ارسال ارز مورد نیاز گردد.

مشخصات حواله ارزی صرافی

مشخصات حواله ارزی صرافی :
پذیرش حواله ارزی
حواله ارزی نیمایی
حواله ارزی جهت واردات
حواله ارزی با نرخ بازار
معرفی می گردد

روسیه
جو دامی روسیه
2750 تن تن
تحویل ترخیص شده انزلی ، فریدون کنار

قیمت هرتن جو دامی روسیه 223 دلار
جديد ترين محصولات

شرکت ملی نفت
نفت خام سنگین
یک میلیون بشکه
تحویل فوب خارگ

قیمت هربشکه نفت خام سنگین 46.19 مقصد آسیا
 ^