حواله ارزی صرافیبرند:

پیشنهاد فروش: حواله ارزی صرافی

مشخصات: پذیرش حواله ارزی ، حواله ارزی نیمایی ، حواله ارزی جهت واردات، حواله ارزی با نرخ بازار

مقدار: یک میلیونیورو

تحویل: مقصد مشتری

تاریخ آگهی: 2019/06/19

زمان تحویل: فوری

اعتبار: قابل تامین

قیمت هر یورو  حواله ارزی صرافی قیمت روز  

ثبت سفارش

معرفی محصول

 حواله ارزی صرافی
پذیرش حواله ارزی ، حواله ارزی نیمایی ، حواله ارزی جهت واردات، حواله ارزی با نرخ بازار
کاربردهای حواله ارزی صرافی : انجام حواله های ارزی جهت واردات کالا و تبادل ارز یورو با ریال در ایران
خدمت صرافی خدمات حواله ارزی انجام حواله ارزی جهت واردات با پشتیبانی یک صرافی معتبر و فعال در سامانه نیما امکان تامین ارز از سامانه نیما و بازار آزاد و ارسال حواله های ارزی فراهم می باشد. حواله های ارزی های قابل تحویل در مقصد به صورت واریز بحساب بانکی متقاضی در خارج از کشور و یا پرداخت به صورت ارز یورو در خارج از ایران می باشد. از وارد کنندگان که متقاضی ارسال حواله ارزی می باشند دعوت میشود تقاضای خود را با ما درمیان بگذارند . از صادرکنندگان که ارز در خارج از ایران موجود دارند دعوت می گردد منابع خود را با ما درمیان بگذرند. انجام حواله هی ارزی در قالب قراردادهای بزرگ فراهم می باشد. صرافی های مجاز بانک مرکزی مجاز می باشند ارز مورد نیاز را از طریق سامانه نیما تامین نمایند و حسب خواست مشتری از طریق سیستم بانکی در خارج ز کشور بحساب متقاضیی ارز یورو حواله نمایند یا به صورت نقد در مقصد تحویل مشتری بدهند. جهت سفارش حواله ارزی نیاز است خریدار حدود یک درصد به عنوان تعهد خرید سپرده سازی نماید تا اقدام به هماهنگی با صراف جهت تامین و ارسال ارز مورد نیاز گردد.

مشخصات حواله ارزی صرافی

مشخصات حواله ارزی صرافی :
پذیرش حواله ارزی
حواله ارزی نیمایی
حواله ارزی جهت واردات
حواله ارزی با نرخ بازار
معرفی می گردد

روسنفت
گازوئیل روسیه
1200000 تن
تحویل فوب یا مخزن بنادر روسیه

قیمت هرتن گازوئیل روسیه طبق توافق حضوری
جديد ترين محصولات

اوپاپ
پکیج خانگی ماینینگ
1 یونیت
تحویل در محل مشتری

قیمت هریونیت پکیج خانگی ماینینگ 39 میلیون تومان
 ^