گازوئیل فوب بندرعباسبرند: شرکت ملی نفت ایران

پیشنهاد فروش: گازوئیل فوب بندرعباس

مشخصات: گازوئیل با سولفور 0.7 تا 1 درصد ، چگالی گازوئیل 820 تا 860 گرم بر سانتیمتر مکعب ،فلش پوینت : 54 ، پور پوینت : 3،رنگ : 3 ، نقطه جوش بالا : 385 درجه، فله،

مقدار: 30000تن

تحویل: فوب بندر عباس

تاریخ آگهی: 2018/06/20

زمان تحویل: فوری

اعتبار: محدود

قیمت هر تن  گازوئیل فوب بندرعباس PG Platts - 14 USD 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 گازوئیل فوب بندرعباس
گازوئیل با سولفور 0.7 تا 1 درصد ، چگالی گازوئیل 820 تا 860 گرم بر سانتیمتر مکعب ،فلش پوینت : 54 ، پور پوینت : 3،رنگ : 3 ، نقطه جوش بالا : 385 درجه، فله،
کاربردهای گازوئیل فوب بندرعباس : گازوئیل صادراتی از بنادر جنوب به سایر بنادر دنیا جهت مصرف به عنوان سوخت موتور های دیزلی و گازوئیلی و ژنراتورها
گازوئیل ایران صادرات گازوئیل ایران با ترم فوب تامین گازوئیل صادراتی با ترم فوب بندر عباس واحد پیشنهاد گازوئیل در بورس انرژی ایران به بشکه می باشد. هر بشکه نفتی طبق تابلو اوپک برابر با 159 لیتر میباشد. اگر هر بشکه نفتی را 159 لیتر در نظر بگیریم وزن گازوئیل برای هر بشکه تقریبا برابر است با 135 کیلو. هر تن گازوئیل با چگالی 850 کیلو بر متر مکعب برابر 7.4 بشکه می باشد. قیمت گازوئیل با ترم فوب بندر عباس فقط در تاریخ این پیشنهاد معتبر میباشد. خریدار برای خرید گازوئیل از شرکت ملی نفت لازم است این موارد را در ابتدا بپذیرد : قیمت گذاری رسمی شرکت ملی نفت را برای گازوئیل بدون تخفیف اضافه قیمت گازوئیل شناور میباشد و مطابق با پلت خلیج فارس تغییر میکند پیشپرداخت 105 درصد ارزش محموله گازوئیل بحساب شرکت ملی نفت در خارج از ایران در دو مرحله بعد از صدور پروفرما ده درصد و همزمان با بارگیری تسویه کامل و 5 درصد اضافه بعد زا محاسبات عودت می گردد تحویل با ترم فوب بنادر ایران مدارک لازم برای شرکت ملی نفت ایران : 1- ارائه درخواست از سوی خریدار خارجی 2- ارائه کپی پاسپورت 3- معرفی نماینده ایرانی جهت امور مالی و تحویل 4- ارائه رزومه قابل تحقیق و استعلام 5- ارائه تایید مالی معادل سفارش یک ماه 6- اوراق ثبت شرکت نشان دهنده صاحبان امضاء مراحل اخذ سهمیه : 1- ارائه رزومه قابل تحقیق و استعلام 2- ارائه درخواست با سر برگ اصلی خریدار 3- امضاء قرارداد کارگزاری خرید 4- سپرده سازی وجه کارگزاری خرید به صرافی به صورت مشروط 5- ارائه کلیه مدارک لازم برای خرید 6- اعلام حواله بنام خریدار 7- استعلام حواله توسط خریدار 8- واریز ارزش حواله به حساب شرکت ملی نفت ایران 9- تحویل و برداشت سوخت کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش سفارش کارگزاری خرید گازوئیل جهت تحویل با ترم فوب بندر عباس برای صادرات به فجیره، عمان ، پاکستان ، قطر می باشد. جهت عقد قرارداد کارگزاری خرید و تحویل مدارک لطفا درخواست خود را همراه با رزومه قابل استعلام ارسال فرمایید.

مشخصات گازوئیل فوب بندرعباس

مشخصات گازوئیل فوب بندرعباس :
گازوئیل با سولفور 0.7 تا 1 درصد
چگالی گازوئیل 820 تا 860 گرم بر سانتیمتر مکعب
فلش پوینت : 54
پور پوینت : 3
رنگ : 3
نقطه جوش بالا : 385 درجه
فله
معرفی می گردد

پالایشگاه لاوان
نفتای سنگین لاوان
30000 تن
تحویل فوب جزیره لاوان

قیمت هرتن نفتای سنگین لاوان PG Platts -74 USD
جديد ترين محصولات

تانکر حمل سوخت
500 ماشین
تحویل مبدا کرمانشاه و اصفهان

قیمت هرماشین تانکر حمل سوخت کرایه عرف روز
 ^