گازوئیل دریاییبرند: شرکت ملی نفت ایران

پیشنهاد فروش: گازوئیل دریایی

مشخصات: گازوئیل با سولفور 0.7 تا 1 درصد ، چگالی گازوئیل 820 تا 860 گرم بر سانتیمتر مکعب ،فلش پوینت : 54 ، پور پوینت : 3،رنگ : 3 ، نقطه جوش بالا : 385 درجه، فله،

مقدار: 333000بشکه

تحویل: فوب ماهشهر

تاریخ آگهی: 2020/05/12

زمان تحویل: فوری

اعتبار: قابل تامین

قیمت هر بشکه  گازوئیل دریایی PG Platts -5 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 گازوئیل دریایی
گازوئیل با سولفور 0.7 تا 1 درصد ، چگالی گازوئیل 820 تا 860 گرم بر سانتیمتر مکعب ،فلش پوینت : 54 ، پور پوینت : 3،رنگ : 3 ، نقطه جوش بالا : 385 درجه، فله،
کاربردهای گازوئیل دریایی : گازوئیل صادراتی از بنادر جنوب به سایر بنادر دنیا جهت مصرف به عنوان سوخت موتور های دیزلی و گازوئیلی و ژنراتورها
گازوئیل ایران صادرات گازوئیل ایران با ترم فوب تامین گازوئیل صادراتی با ترم فوب بنادر ایران واحد پیشنهاد گازوئیل در بورس انرژی ایران به بشکه می باشد. هر بشکه نفتی طبق تابلو اوپک برابر با 159 لیتر میباشد. اگر هر بشکه نفتی را 159 لیتر در نظر بگیریم وزن گازوئیل برای هر بشکه تقریبا برابر است با 135 کیلو. هر تن گازوئیل با چگالی 850 کیلو بر متر مکعب برابر با 7.4 بشکه می باشد. قیمت گازوئیل فقط در تاریخ این پیشنهاد معتبر میباشد. الف - قرارداد با شرکت بازرگانی و پرداخت با ال سی در خارج ز ایران با ترم فوب یا تحویل مقصد قیمت گازوئیل با ترم فوب با ال سی برابر است پلت خلیج فارس منهای دو دلار برای هر بشکه. تحویل درمقصد در مقصد پس از توافق روی قیمت پذیرفته می گردد. ب- شرایط فروش شرکت ملی نفت ایران: قیمت گازوییل بر اساس تغییرت پلت خلیج فارس منهای دیسکانت توافق شده قیمت گازوییل با ترم فوب برابر است با پلت خلیج فارس منهای 5 دلار برای هر بشکه قیمت گازوئیل برای هر تن 134.2 دلار با ترم فوب ئر تاریخ آگهی می باشد. برای استعلام قیمت بروز درخواست و تایید مالی خود را ایمیل فرمایید. پیشپرداخت 110 درصد ارزش محموله گازوئیل بحساب شرکت ملی نفت در خارج از ایران در دو مرحله بعد از صدور پروفرما ده درصد و روز قبل از بارگیری بارگیری تسویه کامل و 10 درصد اضافه بعد از محاسبات عودت می گردد تحویل با ترم فوب بنادر ایران جریمه عدم برداشت در موعد مقرر 5 درصد می باشد زمان تحویل 40-60 روز پس از تاریخ معامله می باشد مدارک لازم برای شرکت ملی نفت ایران : 1- ارائه درخواست از سوی خریدار خارجی 2- ارائه کپی پاسپورت 3- معرفی نماینده ایرانی جهت امور مالی و تحویل 4- ارائه رزومه قابل تحقیق و استعلام 5- ارائه تایید مالی معادل سفارش یک ماه 6- اوراق ثبت شرکت نشان دهنده صاحبان امضاء مراحل صدور پروفرما : 1- ارائه رزومه قابل تحقیق و استعلام 2- ارائه درخواست با سر برگ اصلی خریدار 3- امضاء قرارداد کارگزاری خرید 4- سپرده سازی وجه کارگزاری خرید به صرافی به صورت مشروط 5- ارائه کلیه مدارک لازم برای خرید 6- صدور پروفرما بنام خریدار 7- واریز ارزش پروفرما به حساب شرکت ملی نفت ایران در دو مرحله 9- تحویل و برداشت سوخت کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش سفارش کارگزاری خرید گازوئیل جهت تحویل با ترم فوب بندر عباس برای صادرات به آفریقا، فجیره، عمان ، پاکستان ، قطر می باشد. جهت عقد قرارداد کارگزاری خرید و تحویل مدارک لطفا درخواست خود را همراه با رزومه قابل استعلام ارسال فرمایید.

مشخصات گازوئیل دریایی

مشخصات گازوئیل دریایی :
گازوئیل با سولفور 0.7 تا 1 درصد
چگالی گازوئیل 820 تا 860 گرم بر سانتیمتر مکعب
فلش پوینت : 54
پور پوینت : 3
رنگ : 3
نقطه جوش بالا : 385 درجه
فله
معرفی می گردد

آفا
میل گرد ساختمانی
10000 تن
تحویل درب کارخانه تبریز

قیمت هرتن میل گرد ساختمانی 4400000 تومان
جديد ترين محصولات

امارات
بشکه فلزی خارجی
500000 عدد
تحویل درب انبار بندر عباس

قیمت هرعدد بشکه فلزی خارجی 450000 تومان
 ^