ذرت دامیبرند: رومانی

پیشنهاد فروش: ذرت دامی

مشخصات: Test weight – 630 gram/liter Moisture 14.0% Total aflotoxins max 20 ppb,Fat min 3% Fibre Max 2.5%

مقدار: 25000تن

تحویل: CFR بندر عباس

تاریخ آگهی: 2018/08/10

زمان تحویل: 25 روزه

اعتبار: قابل تامین

قیمت هر تن  ذرت دامی  203 یورو  

ثبت سفارش

معرفی محصول

 ذرت دامی 
Test weight – 630 gram/liter Moisture 14.0% Total aflotoxins max 20 ppb,Fat min 3% Fibre Max 2.5%
کاربردهای ذرت دامی : ذرت دامی از روسیه و رومانی جهت تغذیه دام و تولید کنسانتره دامی و ترانزیت به کردستان عراق
ذرت دامی از روسیه و رومانی تامین ذرت دامی از روسیه ورومانی واردات ذرت دامی از فروشنده معتبر روسی و یونانی کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش سفارش کارگزاری خرید از تعاونیهای دامداران و شرکت های پرورش دهنده گاو و گوسفند می باشد. تامین ذرت دامی از صادر کننده روسی تحویل بنادر شمال و از صادر کننده یونانی تحویل بنادر جنوب ایران از وارد کنندگان ذرت دامی و جو دامی در ایران دعوت به همکاری می گردد. قیمت ذرت دامی در تاریخ پیشنهاد اعتبار دارد. قیمت ذرت دامی از رومانی تحویل بندر عباس در تاریخ پیشنهاد 203 یورو می باشد. حداقل سفارش برای ذرت دامی از بنادر شمال 3000 تن و از جنوب 25000 تن می باشد. پرداخت ارزش ذرت دامی به روسیه به دو طریق ال سی به مقصد روسیه و یا پیشپرداخت و تسویه درمقابل بارنامه و گواهی بازرسی در مبداء پذیرفته می شود. برای ذرت دامی تحویل بندر عباس امکان پذیرش ال سی در روسیه فراهم می باشد. برای استعلام قیمت روز ذرت دامی درخواست کتبی همراه با آخرین بارنامه لازم است.

مشخصات ذرت دامی

مشخصات ذرت دامی :
Test weight – 630 gram/liter Moisture 14.0% Total aflotoxins max 20 ppb,Fat min 3% Fibre Max 2.5%
معرفی می گردد

ترکمنستان
بنزین A95 ترکمن
60000 تن
تحویل فوب ترکمنباشی

قیمت هرتن بنزین A95 ترکمن Platts -30 USD
جديد ترين محصولات

کارخانه لوله و پروفیل اشتهارد
حواله لوله و پروفیل
1100 تن
تحویل درب کارخانه اشتهارد

قیمت هرتن حواله لوله و پروفیل 6300 تومان
 ^