مازوت 380 اسپاتبرند: پالایشگاه تبریز

پیشنهاد فروش: مازوت 380 اسپات

مشخصات: سولفور ماکزیمم 3.5 درصد ، وزن مخصوص 970 kg/m3

مقدار: 20000تن

تحویل: درب کارخانه تبریز

تاریخ آگهی: یک روز پس از قرارداد و پرداخت

زمان تحویل: ده روز

اعتبار: اولین تقاضا

قیمت هر تن  مازوت 380 اسپات  321 دلار 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 مازوت 380 اسپات
سولفور ماکزیمم 3.5 درصد ، وزن مخصوص 970 kg/m3
کاربردهای مازوت 380 اسپات : مازوت 380 جهت صادرات برای مصرف در سوخت نیروگاه ها و یا خوراک برای پالایش مجدد در پالایشگاه ها
تامین مازوت cst380 کارگزاری خرید مازوت 380 به مقصد گرجستان ، ارمنستان ،کردستان ، عراق خریدار مازوت 380 به مقصد کشورهای همسایه شمالی و غربی لازم است درخواست و رزومه خود را اعلام و برای سپردن ضمانت حسن انجام تعهد برای کارگزاری خرید اعلام آمادگی نمایند. پروسه خرید و تحویل مدت زمان کوتاهی می باشد. کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش سفارش کارگزاری خرید مازوت 380

مشخصات مازوت 380 اسپات

مشخصات مازوت 380 اسپات :
سولفور ماکزیمم 3.5 درصد
وزن مخصوص 970 kg/m3
معرفی می گردد

شرکت ملی نفت ایران
مازوت 380 فوب بندر عباس
35000 تن
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هرتن مازوت 380 فوب بندر عباس PG Platts - 15 USD
جديد ترين محصولات

حواله ارزی صرافی
یک میلیون یورو
تحویل مقصد مشتری

قیمت هریورو حواله ارزی صرافی قیمت روز
 ^