مدیر مسئول : ضیاءآبادی
آدرس ایمیل: sale[@]opap.ir
جهت خرید سفارشات خود را همراه با رزومه معتبر و یا تایید مالی ایمیل نمایید
در صورت معرفی شرکت و ارایه رزومه معتبر و پس از بررسی به سفارش شما پاسخ داده می شود
کلیه مواردی که روی سایت گذاشته شده است از سوی ما قابل تامین است
با اطمینان برنامه ریزی نمایید

فرم تماس

لطفا از مراجعه حضوری خودداری فرمایید

جديد ترين محصولات

سرمایه گذاری نفتی
200 میلیارد تومان
تحویل - --

قیمت هرتومان سرمایه گذاری نفتی ---
معرفی می گردد

Fajr Jam refinery
گاز ال پی جی فجر جم
10000 mt
تحویل Ex-work Bushehr

قیمت هرmt گاز ال پی جی فجر جم 440
 ^ hdv