Iran
حلال 402 ایران
7000 CBM
تحویل Exwork Tabriz

قیمت هرCBM حلال 402 ایران 691.35 USD

NIOPDC
نفت سفید زمینی
5000 mt
تحویل Exwork Bandar Abbas

قیمت هرmt نفت سفید زمینی 746 USD

ستاره خلیج فارس
نفتای میانی
35000 تن
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هرتن نفتای میانی منهای 52

Fajr Jam refinery
گاز ال پی جی فجر جم
10000 mt
تحویل Ex-work Bushehr

قیمت هرmt گاز ال پی جی فجر جم 410

NIOPDC
گازوئیل 5000 PPM
16000 mt
تحویل Exwork Bandar Abbas

قیمت هرmt گازوئیل 5000 PPM 930 USD

Lavan Refinery
گاز ال پی جی لاوان
5000 Mt
تحویل FOB Lavan

قیمت هرMt گاز ال پی جی لاوان 410 USD

پاسارگاد
قیر پاسارگاد
2000 تن
تحویل درب کارخانه بندر عباس

قیمت هرتن قیر پاسارگاد 445

NIOC
مازوت 380 دریایی
35000 mt
تحویل FOB Bandar Abbas

قیمت هرmt مازوت 380 دریایی 403.39

NIOC
نفت خام سبک ایران
3000000 BBL
تحویل FOB Kharg

قیمت هرBBL نفت خام سبک ایران 96.69

NIOC
نفت خام سنگین ایران
3000000 BBL
تحویل FOB Kharg

قیمت هرBBL نفت خام سنگین ایران 93.44
 ^