پاسارگاد
قیر پاسارگاد
2000 تن
تحویل درب کارخانه بندر عباس

قیمت هرتن قیر پاسارگاد 445

NIOC
مازوت 380 دریایی
35000 mt
تحویل FOB Bandar Abbas

قیمت هرmt مازوت 380 دریایی 403.39
 ^