لیست قیمت تجهیزات و پالایشگاه
محصول
قیمت
اینکوترمز
لیست قیمت فراورده های گازی
محصول
قیمت
اینکوترمز
لیست قیمت فراورده های نفتی
محصول
قیمت
اینکوترمز
بنزین اکتان 87 دریایی
پلت خلیج منهای 3 دلار
فوب بندر عباس
MTBE داخلی
بروز
درب انبار فروشنده
بنزین A87 زمینی
440 دلار
درب انبار یندرعباس
بنزین A95 اراک
390 دلار
درب کارخانه اراک
پارافین 1-3 درصد
استعلام
درب کارخانه تهران
پارافین اسلب 1.5 درصد
--
درب کارخانه تهران
حلال 402 اصفهان
412.14 دلار
درب انبار اصفهان
حلال 402 کرمانشاه
370دلار
درب کارخانه کرمانشاه
ریفورمیت
400 دلار
درب کارخانه بندر امام
سوخت جت ATK
340 دلار
درب کارخانه تبریز
فراورده های نفتی روسیه
پلت منهای 20 دلار
فوب نووروسیسک
قیر پاسارگاد
291 دلار
درب کارخانه بندر عباس
قیر محلول MC250
--
درب کارخانه تبریز و اراک
گازوئیل 10PPM
550 دلار
درب انبار تبریز
گازوئیل 5000 PPM
470دلار
درب کارخانه بندر عباس
گازوئیل 7000PPM
450 دلار
درب کارخانه تبریز
گازوئیل دریایی
59 دلار
فوب بندرعباس
مازوت 380 فوب بندر عباس
منهای 41.5 دلار
فوب عسلویه
نفت سفید
343 دلار
انبار اراک
نفت سفید دریایی
منهای 4 دلار
درب انبار بندر عباس
نفتای سنگین لاوان
PG Platts -74 USD
فوب جزیره لاوان
نفتای میانی
منهای 52
فوب بندر عباس
لیست قیمت نفت خام ایران
محصول
قیمت
اینکوترمز
 ^