گاز ال پی جی لاوانبرند: پالایشگاه لاوان

محصول: گاز ال پی جی لاوان

مشخصات: گاز مایع ال پی جی ، تولید پالایشگاه لاوان ،اتان 0.2، پروپان 20-30 درصد ، بوتان 70-80 درصد ، هیدروژن صفر ، مرکاپتان سولفور 0.23 ، گرم و نیم فشرده

مقدار: 5000تن

تحویل: فوب لاوان

قیمت گاز ال پی جی لاوان در پلتس خلیج فارس : دلار برای هر تن

دیسکانت بر مبنای پلتس خلیج فارس : دلار برای هر تن

قیمت هر تن  گاز ال پی جی لاوان 470 دلار 

Updated in 2022-09-03 06:13:50

ثبت سفارش

معرفی محصول

 گاز ال پی جی لاوان
گاز مایع ال پی جی ، تولید پالایشگاه لاوان ،اتان 0.2، پروپان 20-30 درصد ، بوتان 70-80 درصد ، هیدروژن صفر ، مرکاپتان سولفور 0.23 ، گرم و نیم فشرده
کاربردهای گاز ال پی جی لاوان : گاز ال پی جی تولیدی پالایشگاه لاوان جهت صادرات برای مصرف گرمایش خانگی و پخت و پز و سوخت نیرگاه های گازی
گاز مایع ال پی جی لاوان جهت صادرات با ترم فوب و تحویل به صورت دریایی کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش سفارش کارگزاری خرید گاز مایع ال پی جی جهت تحویل با ترم فوب می باشد. قیمت گاز ال پی جی در تاریخ پیشنهاد اعتبار دارد. قیمت گاز ال پی جی در ایران بر مبنای سی پی عربستان تعیین میگردد. قیمت گاز پروپان در سی پی عربستان برای ماه جولای 2021 برابر با 750 دلار و برای بوتان برابر با 750 دلار می باشد. متوسط قیمت گاز ال پی جی در سی پی عربستان با نسبت میکس 50 درصد پروپان و 50 درصد بوتان 750 دلار برای هر تن می باشد. قیمت گاز ال پی جی لاوان برای این عرضه با 191 دلار دیسکانت برای ژولای فوریه 2021 اعلام شده است. قیمت گاز ال پی جی در ماه فوریه 559 دلار برای هر تن با ترم فوب اسکله لاوان می باشد. برخی از شرایط فروش گاز ال پی جی از پالایشگاه لاوان مقدار حداقل خرید 2000 تن متریك یا ضریبی از ان می باشد 1-1) حداكثر زمان برداشت كل فرآورده خریداری شده ده روز از تاریخ صدور پروفرما می باشد 2) قیمت گاز ال پی جی برای این عرضه براساس قیمت گاز ال چی جی در Saudi Contract Price - CP Aramco مجله PLATTS در روز صدور بارنامه (BILL OF LADING) منهای دیسکانت توافق شده با خریدار محاسبه میگردد. در صورت وجود اتان یا پنتان در محموله ،‌برای محاسبه كل ثمن معامله مقدار اتان به پروپان و مقدار پنتان به بوتان اضافه می گردد 2-2)پرداخت ارزش گاز ال پی جی به صورت نقدی (دلار و درهم) به شماره حساب ارزی شركت پالایش نفت لاوان در خارج از ایران پرداخت به صورت اعتباری با ارائه ضمانتنامه معتبر بانكی به صورت ارزی و یا گشایش اعتبار اسنادی (LC)انجام می پذیرد .ارزش اعتبار معادل 105 درصد ارزش پروفرما می باشد 3) محل و نحوه تحویل گاز ال پی جی : -فرآورده در عرشه كشتی و از طریق اسكله های مشخص شده جزیره لاوان با شرایط FOB براساس موازین INCOTERMS2010 خریدار تحویل می گردد. - تحویل كالا از طریق كشتی با حداكثر آبخور 6.5 متر و حداقل طول 87 متر و حداكثر طول 130 متر در اسكله دو منظوره نفتی - تداركاتی شركت پالایش نفت لاوان با ظرفیت 1500 تا 5000 تن متریك كه به تایید پالایشگاه رسیده باشد امكان پذیر می باشد. برای تحویل و بارگیری دوره دو روزه در نظر گرفته می شود 4-3) فروشنده متعهد می گردد كالای مورد معامله را مطابق با مشخصات certificate of quality) به خریدار تحویل نماید. 6-3) گاز مایع این شركت به صورت گرم و نیمه فشرده تحویل می گردد. 4)) نحوه محاسبه كمیت و كیفیت 2-4) خریدار موظف است بازرس/شركت بازرسی مستقل مورد تایید خود را زمان بارگیری و محاسبه مقادیر كمی و كیفی ،‌با نامه كتبی معرفی و به محل اعزام نماید . در صورت عدم اعزام نماینده از طرف خریدار ،‌محاسبات كمی و كیفی مقادیر تحویلی توسط فروشنده مورد تایید خریدار خواهد بود . 5-6) مورد معامله این قرارداد صرفا برای صادرات به خریدار واگذار گردیده و خریدار مجاز به مصرف ،‌توزیع و فروش در داخل كشور نمی باشد . 6)) الزامات عمومی 1-6) ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل كد اقتصادی ،‌شناسه ملی ،‌آخرین تغییرات روزنامه رسمی ،‌آدرس ،‌شماره تلفن و دورنگار ،‌كدپستی برای شركت های داخلی یا مشابه این موارد برای شركت های ثبت شده در خارج از كشور الزامی می باشد . 4-6) كالای خریداری شده توسط كلیه شركتهای داخلی و خارجی با نام شركت پالایش نفت لاوان اظهار خواهد شد برای اطلاع از شرایط کامل فروش گاز ال پی جی توسط پالایشگاه لاوان به بورس انرژی ایران مراجعه فرمایید. جهت ارجاع کارگزاری خرید به اوپاپ لازم است خریدار مدارک شرکتی خود را بزبان انگلیسی ترجمه و به تایید سفارت ایران رسانده و همراه با تایید مالی و کپی پاسپورت و تعهدنامه خرید برای ما ارسال نمایند.

مشخصات گاز ال پی جی لاوان

مشخصات گاز ال پی جی لاوان :
گاز مایع ال پی جی
تولید پالایشگاه لاوان
اتان 0.2
پروپان 20-30 درصد
بوتان 70-80 درصد
هیدروژن صفر
مرکاپتان سولفور 0.23
گرم و نیم فشرده
جديد ترين محصولات

سرمایه گذاری نفتی
200 میلیارد تومان
تحویل - --

قیمت هرتومان سرمایه گذاری نفتی ---
معرفی می گردد

Biston
حلال 402 ایران زمینی
1000 mt
تحویل Exwork Biston

قیمت هرmt حلال 402 ایران زمینی 995 USD
 ^