گاز ال پی جی لاوانبرند: پالایشگاه لاوان

پیشنهاد فروش: گاز ال پی جی لاوان

مشخصات: گاز مایع ال پی جی ، تولید پالایشگاه لاوان ،اتان 0.2، پروپان 20-30 درصد ، بوتان 70-80 درصد ، هیدروژن صفر ، مرکاپتان سولفور 0.23 ، گرم و نیم فشرده

مقدار: 5000تن

تحویل: فوب لاوان

زمان تحویل: 5 روزه

اعتبار: قابل تامین

Updated in 2022-04-26 21:10:05

قیمت هر تن  گاز ال پی جی لاوان Aramco -150 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 گاز ال پی جی لاوان
گاز مایع ال پی جی ، تولید پالایشگاه لاوان ،اتان 0.2، پروپان 20-30 درصد ، بوتان 70-80 درصد ، هیدروژن صفر ، مرکاپتان سولفور 0.23 ، گرم و نیم فشرده
کاربردهای گاز ال پی جی لاوان : گاز ال پی جی تولیدی پالایشگاه لاوان جهت صادرات برای مصرف گرمایش خانگی و پخت و پز و سوخت نیرگاه های گازی
گاز مایع ال پی جی لاوان جهت صادرات با ترم فوب و تحویل به صورت دریایی کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش سفارش کارگزاری خرید گاز مایع ال پی جی جهت تحویل با ترم فوب می باشد. قیمت گاز ال پی جی در تاریخ پیشنهاداعتبار دارد. قیمت گاز ال پی جی در ایران بر مبنای سی پی عربستان تعیین میگردد. قیمت گاز پروپان در سی پی عربستان برای ماه فوریه 2021 برابر با 605 دلار و برای بوتان برابر با 585 دلار می باشد. متوسط قیمت گاز ال پی جی در سی پی عربستان با نسبت میکس 50 درصد پروپان و 50 درصد بوتان 595 دلار برای هر تن می باشد. قیمت گاز ال پی جی لاوان برای این عرضه با 150 دلار دیسکانت برای ماه فوریه 2021 اعلام شده است. قیمت گاز ال پی جی در ماه فوریه 423 دلار برای هر تن با ترم فوب اسکله لاوان می باشد. برخی از شرایط فروش گاز ال پی جی از پالایشگاه لاوان مقدار حداقل خرید 5000 تن متریك می باشد 1-1) حداكثر زمان برداشت كل فرآورده خریداری شده ده روز از تاریخ صدور پروفرما می باشد 2) قیمت گاز ال پی جی برای این عرضه براساس قیمت گاز ال چی جی در Saudi Contract Price - CP Aramco مجله PLATTS در روز صدور بارنامه (BILL OF LADING) منهای دیسکانت توافق شده با خریدار محاسبه میگردد. در صورت وجود اتان یا پنتان در محموله ،‌برای محاسبه كل ثمن معامله مقدار اتان به پروپان و مقدار پنتان به بوتان اضافه می گردد 2-2)پرداخت ارزش گاز ال پی جی به صورت نقدی (یورویی) به شماره حساب ارزی شركت پالایش نفت لاوان و یا به صورت اعتباری با ارائه ضمانتنامه معتبر بانكی یورویی و یا گشایش اعتبار اسنادی خارجی یورویی (LC)انجام می پذیرد . تبصره 2: در صورت پرداخت نقدی وجه معامله ،‌كل مبلغ هر محموله براساس پیش فاكتور صادره می بایست پیش از اتمام بارگیری به حساب فروشنده واریز گردد . در غیر اینصورت از تحویل اسناد بارگیری به كشتی و ترخیص آن خودداری بعمل خواهد آمد . تبصره 3: فروش اعتباری صرفا با دریافت ضمانتنامه بانكی یورویی و یا گشایش اعتبار اسنادی خارجی (یورویی) با مهلت تسویه 30 روز پس از تاریخ صدور بارنامه (BL DATE) امكان پذیر بوده و فروشنده حق دارد بلافاصله پس از آن و بدون اخطار قبلی هر زمان كه صلاح بداند نسبت به ارائه اسناد اعتباری به بانك و وصول وجه اقدام نماید. 2-3) نرخ تسعیر دلار به یورو براساس نرخ تسعیر بانك مركزی اروپا(EUROPEAN CENTRAL BANK صورت میگیرد 3) محل و نحوه تحویل گاز ال پی جی : 1-3)فرآورده در عرشه كشتی و از طریق اسكله های مشخص شده جزیره لاوان با شرایط FOB براساس موازین INCOTERMS2010 خریدار تحویل می گردد. 2-3) پرداخت هزینه های بارگیری و اشغال اسكله در جزیره لاوان به عهده شركت پالایش نفت لاوان می باشد پرداخت كلیه عوارض گمركی ،‌عوارض بندری و هزینه های مربوط به عملیات بانكی و هزینه های تبدیل نرخ ارز به عهده خریدار می باشد 3-3) تحویل كالا از طریق كشتی با حداكثر آبخور 6.5 متر و حداقل طول 87 متر و حداكثر طول 130 متر در اسكله دو منظوره نفتی - تداركاتی شركت پالایش نفت لاوان با ظرفیت 1500 تا 5000 تن متریك كه به تایید پالایشگاه رسیده باشد امكان پذیر می باشد. برای تحویل و بارگیری دوره دو روزه در نظر گرفته می شود 4-3) فروشنده متعهد می گردد كالای مورد معامله را مطابق با مشخصات certificate of quality) به خریدار تحویل نماید. 6-3) گاز مایع این شركت به صورت گرم و نیمه فشرده تحویل می گردد. 4)) نحوه محاسبه كمیت و كیفیت 2-4) خریدار موظف است بازرس/شركت بازرسی مستقل مورد تایید خود را زمان بارگیری و محاسبه مقادیر كمی و كیفی ،‌با نامه كتبی معرفی و به محل اعزام نماید . در صورت عدم اعزام نماینده از طرف خریدار ،‌محاسبات كمی و كیفی مقادیر تحویلی توسط فروشنده مورد تایید خریدار خواهد بود . 5-6) مورد معامله این قرارداد صرفا برای صادرات به خریدار واگذار گردیده و خریدار مجاز به مصرف ،‌توزیع و فروش در داخل كشور نمی باشد . 6)) الزامات عمومی 1-6) ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل كد اقتصادی ،‌شناسه ملی ،‌آخرین تغییرات روزنامه رسمی ،‌آدرس ،‌شماره تلفن و دورنگار ،‌كدپستی برای شركت های داخلی یا مشابه این موارد برای شركت های ثبت شده در خارج از كشور الزامی می باشد . 4-6) كالای خریداری شده توسط كلیه شركتهای داخلی و خارجی با نام شركت پالایش نفت لاوان اظهار خواهد شد برای اطلاع از شرایط کامل فروش گاز ال پی جی توسط پالایشگاه لاوان به بورس انرژی ایران مراجعه فرمایید. جهت ارجاع کارگزاری خرید به اوپاپ لازم است خریدار مدارک شرکتی خود را بزبان انگلیسی ترجمه و به تایید سفارت ایران رسانده و همراه با تایید مالی و کپی پاسپورت و تعهدنامه خرید برای ما ارسال نمایند.

مشخصات گاز ال پی جی لاوان

مشخصات گاز ال پی جی لاوان :
گاز مایع ال پی جی
تولید پالایشگاه لاوان
اتان 0.2
پروپان 20-30 درصد
بوتان 70-80 درصد
هیدروژن صفر
مرکاپتان سولفور 0.23
گرم و نیم فشرده
جديد ترين محصولات

سرمایه گذاری نفتی
200 میلیارد تومان
تحویل - --

قیمت هرتومان سرمایه گذاری نفتی ---
معرفی می گردد

پالایشگاه تبریز
گازوئیل 7000PPM
3000 تن
تحویل درب کارخانه تبریز

قیمت هرتن گازوئیل 7000PPM 450 دلار
 ^