گاز ال پی جی شازندبرند: Shazand Refinery

محصول: گاز ال پی جی شازند

مشخصات: گاز ال پی جی خانگی ، ترکیبی از بوتان و پروپان ، C2 0.2MAX،C3 -،C4 -،C5 2 MAX، Hydrogen sulphideT Mercapatan sulphur 0.23 max، Odoring agent 12

مقدار: 3000mt

تحویل: Exwork Shazand Refinery

قیمت گاز ال پی جی شازند در پلتس خلیج فارس :
575USD/mt

دیسکانت بر مبنای پلتس خلیج فارس : 240 USD/mt

قیمت گاز ال پی جی شازند 335USD/mt

Updated in 2022-10-31 20:05:54

ثبت سفارش

معرفی محصول

 گاز ال پی جی شازند
گاز ال پی جی خانگی ، ترکیبی از بوتان و پروپان ، C2 0.2MAX،C3 -،C4 -،C5 2 MAX، Hydrogen sulphideT Mercapatan sulphur 0.23 max، Odoring agent 12
کاربردهای گاز ال پی جی شازند : گاز مایع ال پی جی جهت صادرات به کشورهای عراق ، افغانستان ، پاکستان برای مصرف پخت و پز و گرمایش و سوخت کارخانجات
گاز مایع ال پی جی از پالایشگاه شازند تامین و صادرات گاز ال پی جی جهت صادرات به پاکستان و افغانستان و ارمنستان و عراق کارگزاری اوپاپ آماده پذیرش کارگزاری خرید گاز ال پی جی جهت صادرات به عراق ، افغانستان و پاکستان می باشد. شرایط فروش : قیمت گاز ال پی جی برای این پیشنهاد به صورت ارزی در حساب فروشنده خارج از ایران و یا ریالی در ایران دریافت می گردد قیمت گاز ال پی جی بر مبنای CP ARAMCO با دیسکانت اعلام شده تحویل می گردد. قیمت گاز ال پی جی در تاریخ آگهی اعتبار دارد برای استعلام قیمت روز گاز ال پی جی نیاز به رزومه و درخواست از خریدار می باشد. قیمت گاز ال پی جی برای پاکستان ده دلار بالاتر از قیمت گاز ال پی جی برای افغانستان می باشد مراحل کار : 1- اهداء کارگزاری خرید به اوپاپ وامضاء تعهد خرید با شرایط پالایشگاه و سپردن یک فقره چک بابت ضمانت تعهد خرید 2- ارائه درخواست واسناد جهت خرید گاز ال پی جی ارائه درخواست به شرکت ملی پالایش و پخش ارائه تایید مالی معادل سفارش یک ماه ارائه رزومه ارائه اسناد ثبت شرکت و کپی پاسپورت 3-پیگیری سفارش و صدور پروفرما 4- اجرای پروفرما از سوی خریدار شرایط اعلامی توسط کارخانه شازند جهت فروش گاز ال پی جی در بورس انرژی **مقصد فرآورده از انبار نفت اراك به كشور ارمنستان می باشد** حداقل مقدار خرید برای هر خریدار برای هر مقصد 1000 متریك تن بوده و میزان كلی خرید میباستی ضریبی از آن باشد و سفارش های خرید بایستی ضریبی از آن باشد . 1- خریدار جهت پرداخت وجه المعامله ، عقد قرارداد ، دریافت حواله برداشت و تسویه حساب نهائی به این شركت به صورت كتبی معرفی شود. 2- بارگیری براساس توافقات بعمل آمده در قرارداد فی مابین خواهد بود 3- شركت خریدار موظف به پرداخت هزینه های بارگیری و بالسری در انبار مبداء تحویل كال خواهد بود 4- فروش صرفا به شركتهای- اشخاص حقوقی- در چارچوب قرارداد امكانپذیر می باشد .شركتهای ایرانی ملزم به ارائه مدارك شركت شامل اساسنامه ، نامه ثبت اسناد ، آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی ، معرفی و ارائه مدارك صاحبان امضای مجاز ، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ، كد اقتصادی و شناسه ملی و شركتهای خارجی ملزم به تایید مدارك شركت و صاحبان امضای مجاز توسط سفارت ایران در خارج محل ثبت شركت و با تایید توسط دفاتر اسناد رسمی در داخل كشور می باشد ، ضمنا شركتهای خارجی ملزم به ارائه كد فراگیر از سازمان امور مالیاتی كشور میباشند . 5- پرداخت وجه به دو صورت ارزی )در خارج از كشور( و ریالی )داخل كشور( با اولویت پرداخت ارزی به )حسابهای اعلمی از طرف فروشنده صورت خواهد پذیرفت .درصورت پرداخت ریالی ، قیمت نهایی فروش براساس میانگین نرخ خرید و فروش ارز مندرج در سامانه نظارت بر ارز بانك مركزی )سنا( در روز قبل از واریز وجه به حساب شركت ملی پخش خواهد بود . 6- حداقل مقدار خرید برای هر خریدار 1000 تن متریك بوده و میزان كلی خرید میبایستی ضریبی از آن باشد. 7- خریدار موظف به پیش پرداخت بهای كل معامله براساس قیمت كشف شده در بورس و پروفرمای صادره توسط فروشنده میباشد. 8- فروشنده با توجه به قیمت كشف شده در بورس در روز انجام معامله نسبت به صدور پروفرما اقدام و خریدار موظف به پرداخت بهای كل معامله به صورت نقد و طبق مفاد پروفرمای صادره توسط فروشنده میباشد تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امكان تسویه نقدی وجود ندارد . 9- اظهار گمركی محموله خریداری شده به عهده فروشنده بوده و پروانه گمركی به نام شركت ملی پالیش و پخش صادر می گردد . لیكن پیگیری و اخذ مجوزات لازم جهت صادرات از گمرك و سایر ارگان های مسئول و همچنین پرداخت هزینه های مربوطه بر عهده خریدار می باشد . 10- خریدار ملزم به برداشت تمام محموله در طول مدت اعتبار قرارداد خواهد بود و در غیر اینصورت مشمول جرائم برداشت براساس مفاد قرارداد فی مابین خواهد بود- صادرات فرآورده توسط خریدار تنها از طریق حمل زمینی و از مرزهای رسمی و مجاز امكانپذیر بوده و تمامی مسولیت تحویل فرآورده در خاك كشور مقصد بر عهده خریدار می باشد و پس از نهایی شدن معامله در بورس هر گونه درخواست تغییر مقصد پذیرفته نخواهد بود. . 11- درصورتی كه معامله انجام شده در بورس طبق مقررات آن نهاد فسخ شده تلقی گردد ، ضمن اخذ جرائم مربوط به فسخ و همچنین كارمزد سهم فروشنده ازشركت خریدار ، هیچگونه قراردادی با آن شركتها منعقد نگردیده و شركت خریدار حق هر گونه اعتراض و ادعا را در این خصوص نخواهد داشت . 12- الزامات ایمنی كه بایستی توسط پیمانكاران حمل و نقل رعایت شود و سایر موارد خریدار بایستی به منظور تسریع در روند عملیات برداشت فرآورده ، دستورالعمل الزامات مرتبط با عملیات و حمل فرآورده را از همكاران معاونت عملیات این مدیریت دریافت نماید . 13- سایر شرایط مطابق قرارداد منعقده فی مابین خریدار و فروشنده خواهد بود

مشخصات گاز ال پی جی شازند

مشخصات گاز ال پی جی شازند :
گاز ال پی جی خانگی
ترکیبی از بوتان و پروپان
C2 0.2MAX
C3 -
C4 -
C5 2 MAX
Hydrogen sulphideT Mercapatan sulphur 0.23 max
Odoring agent 12
جديد ترين محصولات

سرمایه گذاری نفتی
200 میلیارد تومان
تحویل - --

قیمت هرتومان سرمایه گذاری نفتی ---
معرفی می گردد

شرکت ملی پخش
بنزین A87 زمینی
30000 تن
تحویل درب انبار یندرعباس

قیمت هرتن بنزین A87 زمینی 735 دلار
 ^