نفت سفید زمینیبرند: NIOPDC

محصول: نفت سفید زمینی

مشخصات: نفت سفید تولید ایران، نقطه جوش نهایی 275، ناخالص ها 2 ، چگالی 820، رنگ 25، سولفور 0.15 درصد، بی رنگ و بو

مقدار: 5000mt

تحویل: Exwork Bandar Abbas

قیمت نفت سفید زمینی در پلتس خلیج فارس :
USD/mt

دیسکانت بر مبنای پلتس خلیج فارس : USD/mt

قیمت نفت سفید زمینی 746 USDUSD/mt

Updated in 2022-12-24 09:34:35

ثبت سفارش

معرفی محصول

 نفت سفید زمینی
نفت سفید تولید ایران، نقطه جوش نهایی 275، ناخالص ها 2 ، چگالی 820، رنگ 25، سولفور 0.15 درصد، بی رنگ و بو
کاربردهای نفت سفید زمینی : نفت سفید مناسب مصرف برای چراغهای روشنایی نفتی مانند فانوس ، و چراغ های خورک پزی نفتی و سیستم های گرمایش
نفت سفید جهت صادرات به کردستان و عراق و افغانستان و ارمنستان نفت سفید از شرکت ملی پخش به همه مقاصد خشک قابل تامین است. قیمت نفت سفید در تاریخ آگهی اعتبار دارد. برای اطلاع از قیمت روز نفت سفید لازم است درخواست کتبی همراه با آخرین بارنامه بنام خریدار ارائه نمایید و شرایط فروش شرکت ملی پخش را تایید نمایید . کارگزاری اوپاپ علاوه بر پذیرش کارگزاری خرید نفت سفید برای خرید از پالایشگاه امکان تامین با سپرده صرافی را نیز فراهم نموده است . شرایط فروش نفت سفید زمینی: نام محصول : نفت سفید مشخصات نفت سفید صادراتی : طبق جدول مشخصات ضمیمه و با سولفور 0.15 درصد تحويل نفت سفید از انبارهای شرکت ملی پخش به مقصد تعیین شده می باشد و در صورت وجود ظرفیت از هر کدام از مخازن نفت سفید تحویل از ان انبار قابل مذاکره با شرکت ملی پخش می باشد. مقصد صادرات نفت سفید : عراق ، پاکستان، افغانستان و کلیه مرزهای زمینی می باشد. محموله و قیمت اعلام شده به مقصد عراق می باشد ترم تحويل نفت سفید EXWORK انبار نفت می باشد مقدار سفارش نفت سفید :حداقل 1000 تن بسته بندی نفت سفید صادراتی : تحویل به صورت فله قیمت نفت سفید درب کارخانه بر مبنای قیمت نفت سفید در پلت خلیج فارس منهای دیسکانت اعلام شده محاسبه می گردد. قیمکت نفت سفید که به صورت عدد ثابت اعلام شده فقط بابت پیشپرداخت می باشد شروع تحویل نفت سفید : ظرف ده روز از زمان صدور پروفرما مدت زمان برداشت : حدود 29 روز برای هر 5000 تن یا کمتر پرداخت ارزش نفت سفید : پیش پرداخت نقد معادل 120 درصد ارزش پروفرما به حساب فروشنده در خارج از کشور و به صورت ارزی تضمین حسن انجام قرارداد معادل ده درصد ارزش پروفرما می باشد اظهار گمركی محموله گازوئیل خريداری شده به عهده فروشنده بوده و پروانه گمركی به نام شركت ملی پالايش و پخش صادر می گردد مدارک لازم جهت عقد قرارداد کارگزاری خرید نفت سفید : درخواست خرید نفت سفید از سوی خریدار خارجی معرفی نماینده جهت انجام امور مالی و اداری تایید مالی معادل درخواست کپی پاسپورت کپی مدارک ثبت شرکت نشان دهنده صاحبان امضاء رویه قرارداد خرید نفت سفید : 1- ارائه درخواست برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 2- ارایه مدارک کامل درخواست شده توسط شرکت ملی پخش 3- امضاء قرارداد کارگزاری خرید نفت سفید 4- سپردن کارمزد کارگزاری خرید نفت سفید به صرافی معادل سفارش یک ماه 5- صدور پروفرمای نفت سفید بنام خریدار 6- استعلام و واریز ارزش پروفرما به حساب شرکت ملی پخش 8- معرفی فورواردر جهت حمل 9- تحویل نفت سفید و شروع بارگیری

مشخصات نفت سفید زمینی

مشخصات نفت سفید زمینی :
نفت سفید تولید ایران
نقطه جوش نهایی 275
ناخالص ها 2
چگالی 820
رنگ 25
سولفور 0.15 درصد
بی رنگ و بو
جديد ترين محصولات

سرمایه گذاری نفتی
200 میلیارد تومان
تحویل - --

قیمت هرتومان سرمایه گذاری نفتی ---
معرفی می گردد

South Pars
LPG پارس جنوبی دریایی
20000 mt
تحویل Exwork Assaluyeh

قیمت هرmt LPG پارس جنوبی دریایی 415 USD
 ^