LPG ستاره خلیج فارسبرند: ستاره خلیج فارس

پیشنهاد فروش: LPG ستاره خلیج فارس

مشخصات: گاز مایع ال پی جی ، نسبت پروپان به بوتان 50 به 50 ، اتان 0.2، خلوص پروپان 96 درصد ، خلوص بوتان 95درصد ، هیدروژن صفر ، سولفور 0.028 ، ناخالصی ها 2 درصد،

مقدار: 5000تن

تحویل: انبار کارخانه بندرعباس

زمان تحویل: ده روزه

اعتبار: قابل تامین

Updated in 2022-04-26 21:10:05

قیمت هر تن  LPG ستاره خلیج فارس برابر آرامکو 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 LPG ستاره خلیج فارس
گاز مایع ال پی جی ، نسبت پروپان به بوتان 50 به 50 ، اتان 0.2، خلوص پروپان 96 درصد ، خلوص بوتان 95درصد ، هیدروژن صفر ، سولفور 0.028 ، ناخالصی ها 2 درصد،
کاربردهای LPG ستاره خلیج فارس : گاز ال پ جی مایع جهت استفاده در سیستم گرمایش ساختمانها ، سوخت کارخانجات، پخت و پز
گاز ال پی جی ستاره خلیج فارس کارگزاری خرید اوپاپ ارائه کننده مشاوره و کارگزاری خرید به وارد کنندگان و صارد کنندگان گاز ال پی جی از ایران می باشد. قیمت گاز ال پی جی فقط در تاریخ آگهی اعتبار دارد. قیمت گاز پروپان در سی پی عربستان برای ماه آوریل 2020 برابر با 230 دلار و برای بوتان برابر با 240 دلار می باشد. متوسط قیمت گاز ال پی جی در سی پی عربستان با نسبت میکس 50 درصد پروپان و 50 درصد بوتان 235 دلار برای هر تن در ماه آوریل می باشد. قیمت گاز ال پی جی برای این عرضه با صفر دلار دیسکانت اعلام شده است. قیمت گاز ال پی جی در ماه مه --- دلار برای هر تن با ترم تحویل درب کارخانه می باشد. برای اطلاع از قیمت روز گاز ال پی جی نیاز به ارائه تایید مالی به همراه درخواست می باشد. شرایط خرید گاز ال پی جی صادراتی زمینی: امکان اول: پرداخت توسط سپرده صرافی 1- قرارداد با شرکت بازرگانی 2- تحویل درب کارخانه 3- حمل تا مقصد به عهده خریدار است 4- قیمت گاز ال پی جی تحویل درب کارخانه آرامکو باضافه 25 دلار امکان دوم : پیشپرداخت بحساب کارخانه 1- طرف قرارداد شرکت بازرگانی گاز 2- تحویل درب کارخانه 3- پیشپرداخت کامل بحساب کارخانه 4- قیمت گاز ال پی جی برابر است با قیمت آرامکو در ماه مه منهای صفر دلار درب کارخانه شرایط فروش گاز مایع ال پی جی از پالایشگاه ستاره خلیج فارس : 1- تحويل انبار نفت ستاره خلیج فارس و مقاصد خشكی میباشد. 2- شركت خریدار موظف به پرداخت هزینه های بارگیری و بالاسری در انبار مبدا تحویل كالا خواهد بود 3- فروش صرفا به شركت های ) اشخاص حقوقی ( در چارچوب قرارداد امكان پذیر می باشد . شركت های ایرانی ملزم به ارائه مدارك شركت شامل ) اساسنامه ، نامه ثبت اسناد ، آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی ، معرفی و ارائه مدارك صاحبان امضا مجاز مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره ، كد اقتصادی و شناسه ملی ( و شركت های خارجی ملزم به ارائه كد فراگیر از سایت قوه قضائیه می باشند . 4- پرداخت وجه صرفا به صورت ارزی ) در خارج از كشور ( به حساب های اعلامی از طرف شركت ملی پخش صورت خواهد پذیرفت. 5- در صورت موافقت مدیریت بازرگانی مبنی بر پرداخت ریالی قیمت نهایی فروش براساس میانگین نرخ ارز خرید و فروش مندرج در سامانه نظارت برارز بانك مركزی ) سنا( در روز قبل از تاریخ واریز وجه به حساب شركت ملی پخش خواهد بود. 6- حداقل مقدار خرید برای هر خرید 1000 تن بوده و میزان كلی خرید می بایستی ضریبی از آن باشد 7- خریدارموظف به پیش پرداخت بهای كل معامله طبق پروفرمای صادره توسط شركت ملی پخش می باشد 8- اظهار گمركی محموله خریداری شده بعهده شركت ملی پخش بوده و پروانه گمركی به نام شركت ملی پخش صادر میگردد، لیكن پیگیری و اخذ مجوزات لزم جهت صادرات از گمرك و سایر ارگان های مسئول و همچنین پرداخت هزینه های مربوز به عهده خریدار می باشد. 9- خریدار ملزم به برداشت تمامی محموله در طول مدت اعتبار خواهد بود و در غیر اینصورت مشمول جرایم برداشت بر اساس مفاد قرارداد فی مابین خواهد شد 10- صادرات فرآورده توسط خریدار تنها ازطریق زمینی و از مرزهای رسمی و مجاز امكان پذیرخواهد بود وتمامی مسیولیت تحویل فرآورده در خاك كشور مقصد برعهده خریدار بوده و پس از نهایی شدن معامله در بورس هرگونه تغییر مقصد پذیرفته نخواهد بود. 11- قیمت فرآورده گاز مایع براساس نرخ گاز مایع آرامکو در روز انجام معامله محاسبه می گردد.

مشخصات LPG ستاره خلیج فارس

مشخصات LPG ستاره خلیج فارس :
گاز مایع ال پی جی
نسبت پروپان به بوتان 50 به 50
اتان 0.2
خلوص پروپان 96 درصد
خلوص بوتان 95درصد
هیدروژن صفر
سولفور 0.028
ناخالصی ها 2 درصد
جديد ترين محصولات

سرمایه گذاری نفتی
200 میلیارد تومان
تحویل - --

قیمت هرتومان سرمایه گذاری نفتی ---
معرفی می گردد

پارس جنوبی
LPG پارس جنوبی دریایی
44000 تن
تحویل فوب بندر عسلویه

قیمت هرتن LPG پارس جنوبی دریایی Aramco -100 USD
 ^