احداث نیروگاه خورشیدیبرند:

پیشنهاد فروش: احداث نیروگاه خورشیدی

مشخصات: نیاز به فاینانس، احداث نیروگاه خورشیدی، ظرفیت ده مگا وات، زمین بیست هکتار در خراسان، مشارکت یا فاینانس

مقدار: دهمگاوات

تحویل: -- ---

زمان تحویل: دو ماه

اعتبار: استعلام شود

Updated in 2020-11-07 00:00:00

قیمت هر مگاوات  احداث نیروگاه خورشیدی 5-10 میلیون دلار 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 احداث نیروگاه خورشیدی
نیاز به فاینانس، احداث نیروگاه خورشیدی، ظرفیت ده مگا وات، زمین بیست هکتار در خراسان، مشارکت یا فاینانس
کاربردهای احداث نیروگاه خورشیدی : فاینانس و مارکت در احداث نیروگاه خورشیدی و فروش انرژی برق تولیدی به شبکه برق کشور
نیاز به فاینانس سرمایه گذاری در احداث نیروگاه خورشیدی شرکتی با آورده زمین تقاضای دریافت فاینانس از سوی شرکتهای سرمایه گذاری می باشد. سرمایه گذاری می تواند در قالب مشارکت بلند مدت صورت گیرد یا در قالب استهلاک سرمایه گذاری از محل فروش انرژی حاصل از احداث نیروگاه خورشیدی و سپس واگذاری کارخانه به صاحب پروژه انجام شود. بسته به نوع پنل میزان سرمایه گذاری و راندمان تولید و مدت زمان بهره برداری متفاوت می باشد. پنل های خورشیدی ساخت چین با راندمان 8-14 درصد پنل های خورشیدی ساخت ترکیه با راندمان متوسط پنل های خورشیدی ساخت آلمان با راندمان 22 درصد میزان سرمایه لازم برای تولید هر مگاوات برق خورشیدی بسته به نوع پنل از 5 تا ده میلیون دلار می باشد. آورده صاحب پرژه زمین به مساحت 20000 متر مربع در خراسان می باشد که محل مناسبی برای تولید نیروگاه خورشیدی می باشد. میزان سرمایه لازم برای تولید ده مگاوات برق در طرح اولیه حدود 50 تا یک صد میلیون دلار می باشد. راندمان تولید همانطور که در بالا ذکر شده بسته به نوع پنل بکار رفته می باشد. مراحل کار: 1- معرفی شرکت سرمایه گذار به صورت کتبی و با رزومه 2- ارائه طرح جامع از سوی سرمایه پذیر 3- توافق روی شرایط 4- امضاء قرارداد کارگزاری و تعههد به امضاء قرارداد 5- معرفی به شرکت سرمایه پذیر جهت امضاء قرارداد

مشخصات احداث نیروگاه خورشیدی

مشخصات احداث نیروگاه خورشیدی :
نیاز به فاینانس
احداث نیروگاه خورشیدی
ظرفیت ده مگا وات
زمین بیست هکتار در خراسان
مشارکت یا فاینانس
جديد ترين محصولات

ترکمنستان
سوخت جت A-1
5000 تن
تحویل CIF انزلی

قیمت هرتن سوخت جت A-1 660 دلار
معرفی می گردد

پالایش نفت لاوان
گوگرد کلوخه لاوان
1400 تن
تحویل فوب لاوان

قیمت هرتن گوگرد کلوخه لاوان 31.5 دلار
 ^