پلی اتیلن سبک خطیبرند: ایران

پیشنهاد فروش: پلی اتیلن سبک خطی

مشخصات: پلی اتیلن سبک خطی جهت تولید فیلم و ورق با گریدهای مختلف ، LL0205AA، LL0209AA، LL0209KJ، LL0220AA، LL0220KJ

مقدار: 2000تن

تحویل: درب کارخانه ماهشهر

زمان تحویل: فوری

اعتبار: ده روزه

Updated in 2022-04-27 09:37:32

قیمت هر تن  پلی اتیلن سبک خطی  قیمت مصوب 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 پلی اتیلن سبک خطی 
پلی اتیلن سبک خطی جهت تولید فیلم و ورق با گریدهای مختلف ، LL0205AA، LL0209AA، LL0209KJ، LL0220AA، LL0220KJ
کاربردهای پلی اتیلن سبک خطی : پلی اتیلن سبک خطی جهت تولید انواع فیلم و کیسه های پلاستیکی ، لوله ها آبیاری ، مشما های استرچ ،
پلی اتیلن سبک خطی تامین پلی اتیلن سبک خطی جهت صادرات و کارخانجات داخل کارگزاری اوپاپ ارئه دهنده خدمات کارگزاری خرید جهت خرید پلی اتیلن سبک خطی به صادر کنندگان و تولید کنندگان داخلی می باشد. شرایط فروش پلی اتیلن سبک خطی : 1- نوع محصول : پلی اتیلن سبک خطی 2- گرید پلی اتیلن سبک خطی : به انتخاب مشتری 3- مشخصات پلی اتیلن سبک خطی : طبق برگ مشخصات پلی اتیلن سبک خطی 4- بسته بندی پلی اتیلن سبک خطی : کیسه های 25 کیلو گرمی 5- مقدار سفارش پلی اتیلن سبک خطی : حداقل دو هزارتن و تحویل در پارتی های 500 تنی 6- مقدار هر حواله 500 تن 7- تضمین خرید و حسن انجام قرارداد : پیشپرداخت بحساب کارخانه معادل یک پارت 500 تنی که با حواله آخر تسویه می گردد 8- پرداخت ارزش هر محموله : ارزش هر حواله به صورت پیشپرداخت کامل بحساب کارخانه در خارج از ایران و با ارز خارجی صورت می گیرد و سپس اقدام به تحویل می گردد 9- قیمت پلی اتیلن سبک خطی : طبق قیمت مصوب کارخانه در روز صدور حواله 10- زمان تحویل : حدود ده روز پس از پرداخت ارزش حواله مراحل خرید پلی اتیلن سبک خطی : 1- ارائه درخواست به کارگزاری اوپاپ با سر برگ کارخانه و یا ارائه درخواست همراه با یک بارنامه یا ارائه درخواست همراه با تایید مالی 2- آماده کردن زمینه خرید 3- ارائه درخواست برای کارخانه و مدارک کامل از سوی خریدار خارجی جهت صادرات 4- امضاء تعهد نامه خرید و سپردن کارمزد کارگزاری در صرافی 5- مذاکره و اخذ سهمیه و پروفرما برای استعلام قیمت و خرید با مورد یک شروع فرمایید. گریدهای مختلف پلی اتیلن سبک خطی : LL0205AA، LL0209AA، LL0209KJ، LL0220AA، LL0220KJ

مشخصات پلی اتیلن سبک خطی

مشخصات پلی اتیلن سبک خطی :
پلی اتیلن سبک خطی جهت تولید فیلم و ورق با گریدهای مختلف
LL0205AA
LL0209AA
LL0209KJ
LL0220AA
LL0220KJ
جديد ترين محصولات

سرمایه گذاری نفتی
200 میلیارد تومان
تحویل - --

قیمت هرتومان سرمایه گذاری نفتی ---
معرفی می گردد

ستاره خلیج فارس
LPG ستاره خلیج فارس
5000 تن
تحویل انبار کارخانه بندرعباس

قیمت هرتن LPG ستاره خلیج فارس برابر آرامکو
 ^