بنزین اکتان 95برند: پتروشیمی شازند اراک

محصول: بنزین اکتان 95

مشخصات: اکتان 95 ، رون 100، درصد بنزن 3، سولفور 200PPM ، نقطه جوش ابتدایی 32 و نقطه جوش انتهایی 210 ، آروماتیک 50، دانسیته 0.760-0.860 ، رنگ 5

مقدار: 2000تن

تحویل: درب کارخانه اراک

قیمت بنزین اکتان 95 در پلتس خلیج فارس :
USD/تن

دیسکانت بر مبنای پلتس خلیج فارس : USD/تن

قیمت بنزین اکتان 95 1114 دلارUSD/تن

Updated in 2022-10-31 19:25:13

ثبت سفارش

معرفی محصول

 بنزین اکتان 95
اکتان 95 ، رون 100، درصد بنزن 3، سولفور 200PPM ، نقطه جوش ابتدایی 32 و نقطه جوش انتهایی 210 ، آروماتیک 50، دانسیته 0.760-0.860 ، رنگ 5
کاربردهای بنزین اکتان 95 : بنزین پیرولیز شازند اراک با اکتان 95 با کیفیت بالا جهت صادرات به کردستان عراق و ارمنستان و پاکستان و آذربایجان
بنزین پیرولیز اکتان 95 بنزین اکتان 95 بنزین پتروشیمی شازند اراک اکتان 95 فروش بنزین اکتان 95 از پتروشیمی شازند اراک Shazand Pyrolysis Gasoline Octane 95 1.نام محصول : بنزین پیرولیزاکتان 95 شازند اراک 2.تولید کننده : پتروشیمی شازند اراک 3.مشخصات بنزین پیرولیز اکتان ۹۵: طبق برگ ضمیمه 4.بسته بندی : به صورت فله 5.مقدار سفارش : 2000 تن 6.قیمت بنزین پیرولیز اکتان 95 درب کارخانه مثبت 425 دلار برای هر تن برمبنای قیمت نفتا در نشریه پلتس در روز صدور پروفرما می باشد قیمت نفتا در پلت خلیج فارس 689 دلار در تاریخ اگهی می باشد 7. قیمت جهت واریزی اولیه 1114 دلار می باشد 8. قیمت بنزین پیرولیز شازند اراک اکتان ۹۵ در تاریخ اگهی اعتبار دارد. 9. قیمت بنزین پیرولیز شازند اراک اکتان ۹۵ جهت تحویل با ترم فوب با مدارک استعلام می گردد. 10. ترم تحویل : درب کارخانه 11. پرداخت به صورت ارزی در ایران یا خارج 12. شروع تحویل و برداشت از روز بعد الزامی است 13. مدت برداشت : 20 روز مراحل کار: 1.ارائه درخواست وآخرین بارنامه و تایید مالی به میزان سی درصد سفارش و مدارک ثبت شرکت 2.توافق روی شرایط 3- سپردن وجه کمیسیون در صرافی 3.اخذ پروفرما از پتروشیمی شازند یا معرفی به فروشنده خصوصی جهت امضاء قرارداد کارگزاری خرید اوپاپ با شرایط فوق آماده تامین بنزین جهت صادرات به کردستان عراق و ارمنستان می باشد.

مشخصات بنزین اکتان 95

مشخصات بنزین اکتان 95 :
اکتان 95
رون 100
درصد بنزن 3
سولفور 200PPM
نقطه جوش ابتدایی 32 و نقطه جوش انتهایی 210
آروماتیک 50
دانسیته 0.760-0.860
رنگ 5
جديد ترين محصولات

سرمایه گذاری نفتی
200 میلیارد تومان
تحویل - --

قیمت هرتومان سرمایه گذاری نفتی ---
معرفی می گردد

ترکمنستان
گازوئیل 10PPM ترکمنستان
4500 تن
تحویل CIF انزلی

 ^