بنزین پیرولیز اکتان 95برند: پتروشیمی شازند اراک

پیشنهاد فروش: بنزین پیرولیز اکتان 95

مشخصات: مشخصات بنزین پیرولیز اکتان 95 ، تولید پتروشیمی شازند اراک،باکتان 95 ، مون و رون 85-95 ، درصد بنزن 1، سولفور 50PPM ،اسیدیته 3 ، رنگ سبز ، بدون سرب ، نقطه چوش ابتدایی 40 و نقطه جوش انتهایی 215 ، آروماتیک 35، الفین 18،فشار بخار 60-70، دانسیته 0.765

مقدار: 2000تن

تحویل: درب کارخانه اراک

زمان تحویل: فوری

اعتبار: قابل تامین

Updated in 2022-04-27 11:06:08

قیمت هر تن  بنزین پیرولیز اکتان 95 812 دلار 

ثبت سفارش

معرفی محصول

 بنزین پیرولیز اکتان 95
مشخصات بنزین پیرولیز اکتان 95 ، تولید پتروشیمی شازند اراک،باکتان 95 ، مون و رون 85-95 ، درصد بنزن 1، سولفور 50PPM ،اسیدیته 3 ، رنگ سبز ، بدون سرب ، نقطه چوش ابتدایی 40 و نقطه جوش انتهایی 215 ، آروماتیک 35، الفین 18،فشار بخار 60-70، دانسیته 0.765
کاربردهای بنزین پیرولیز اکتان 95 : بنزین پیرولیز شازند اراک با اکتان 95 با کیفیت بالا جهت صادرات به کردستان عراق و ارمنستان و پاکستان و آذربایجان
بنزین پیرولیز شازند اراک اکتان 95 فروش بنزین اکتان 95 از پتروشیمی شازند اراک Shazand Pyrolysis Gasoline Octane 95 1.نام محصول : بنزین پیرولیزاکتان 95 شازند اراک 2.تولید کننده : پتروشیمی شازند اراک 3.مشخصات بنزین پیرولیز اکتان ۹۵: طبق برگ ضمیمه 4.بسته بندی : به صورت فله 5.مقدار سفارش : 2000 تن 6.قیمت بنزین پیرولیز اکتان 95 درب کارخانه منفی 70 دلار برای هر تن برمبنای قیمت نفتا در نشریه پلتس در روز صدور پروفرما می باشد 7. قیمت جهت واریزی اولیه812 دلار می باشد 8. قیمت بنزین پیرولیز شازند اراک اکتان ۹۵ در تاریخ اگهی اعتبار دارد. 9. قیمت بنزین پیرولیز شازند اراک اکتان ۹۵ جهت تحویل با ترم فوب با مدارک استعلام می گردد. 10. ترم تحویل : درب کارخانه 11. پرداخت به صورت ارزی در ایران یا خارج 12. شروع تحویل و برداشت از روز بعد الزامی است 13. مدت برداشت : 20 روز مراحل کار: 1.ارائه درخواست وآخرین بارنامه و تایید مالی به میزان سی درصد سفارش و مدارک ثبت شرکت 2.توافق روی شرایط 3- سپردن وجه کمیسیون در صرافی 3.اخذ پروفرما از پتروشیمی شازند یا معرفی به فروشنده خصوصی جهت امضاء قرارداد کارگزاری خرید اوپاپ با شرایط فوق آماده تامین بنزین جهت صادرات به کردستان عراق و ارمنستان می باشد.

مشخصات بنزین پیرولیز اکتان 95

مشخصات بنزین پیرولیز اکتان 95 :
مشخصات بنزین پیرولیز اکتان 95
تولید پتروشیمی شازند اراک
باکتان 95
مون و رون 85-95
درصد بنزن 1
سولفور 50PPM
اسیدیته 3
رنگ سبز
بدون سرب
نقطه چوش ابتدایی 40 و نقطه جوش انتهایی 215
آروماتیک 35
الفین 18
فشار بخار 60-70
دانسیته 0.765
جديد ترين محصولات

سرمایه گذاری نفتی
200 میلیارد تومان
تحویل - --

قیمت هرتومان سرمایه گذاری نفتی ---
معرفی می گردد

ستاره خلیج فارس
نفتای میانی
35000 تن
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هرتن نفتای میانی منهای 52
 ^